GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

28/04/2022 - Brussels Gewest: regering keurt ordonnantie taxihervorming definitief goed

De Brusselse regering heeft  de ontwerpordonnantie over de taxidiensten definitief goedgekeurd. De tekst gaat nu naar het parlement

De Brusselse regering heeft vandaag de ontwerpordonnantie over de taxidiensten van minister-president Rudi Vervoort definitief goedgekeurd, zo meldt Vervoort. De tekst verhuist nu naar het Brussels Parlement dat de tekst voor het zomerreces zal goedkeuren, hoopt de regering.

De ontwerpordonnantie werd voorgelegd aan alle spelers van de sector en voor advies naar de Raad van State, Brupartners, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Gewestelijke Mobiliteitscommissie gestuurd.  

De hervorming moet een antwoord bieden op de huidige uitdagingen voor de taxisector, die ontwricht wordt door de komst van nieuwe spelers, zoals de reservatieplatformen en zal volgens de minister-president "zorgen voor een rechtszeker kader voor de hele beroepssector (verenigingen van chauffeurs, verenigingen van exploitanten en platformen) en tegelijk een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de gebruikers garanderen".

De ontwerpordonnantie legt één gemeenschappelijk statuut voor de sector van het bezoldigd personenvervoer vast met dezelfde exploitatievoorwaarden voor de exploitanten en chauffeurs. Om te kunnen voldoen aan de verschillende behoeften van de klanten, maakt dat gemeenschappelijk statuut een aangepaste dienstverlening mogelijk door "standplaatstaxi's" - de klassieke taxi's - en "straattaxi's", die vooraf gereserveerd moeten worden. Daarnaast is een nog een aparte categorie ingevoerd, namelijk de "ceremoniële taxidienst". Voor iedere dienst geldt een specifieke tarifering die deze zo aantrekkelijk mogelijk moet maken. 

Voorts zijn er in de gewestelijke regelgeving ook bepalingen over de reservatieplatformen opgenomen zoals een erkenningssysteem op basis waarvan ze toestemming kunnen krijgen om hun diensten op het Brusselse grondgebied aan te bieden.

De minister-president vindt "deze hervorming van essentieel belang. Het is nodig om de platformeconomie - ook wel uberisering genoemd - te omkaderen met nieuwe regels, waarbij er zowel aandacht is voor de bescherming van de werknemers en van de sociale rechten als voor de innovatie van de dienstverlening. Zolang die nieuwe spelers zich aan de regels houden, zijn ze welkom in Brussel".

Bron: Belga

Eerste commentaar van GTL

GTL kan alleen pleiten voor een snelle aanpassing van de regels. Want momenteel rijden de voertuigen van Uber, op basis van een noodordonnantie van begin 2021,  zonder enige controle op hun omzet of activiteiten (geen meter, geen contracten,..).  De teksten hebben we nog niet kunnen inkijken. En dat baart ons zorgen want na een ontmoeting met het kabinet van de minister-president werd ons gezegd dat de vertegenwoordigers van de taxisector op de hoogte zouden gehouden worden... 

Komt er een beperking van het aantal? Of wordt de kraan volledig opengedraaid, met alle gevolgen van dien (cf. situatie in Amsterdam). Hoe worden de tarieven bepaald? Worden de vergunningen enkel nog aan fysieke personen (zelfstandigen) afgeleverd en niet meer aan bedrijven voor hun voertuigen, zodat die kunnen bestuurd worden door chauffeurs in loondienst?

Bron: Belga, 28.04.2022

Top