GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

20/05/2022 - Tarieven niet dringend zittend ziekenvervoer naar zorgcentra en dagcentra

GTL schrijft naar kabinet Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid

GTL werd begin mei geïnformeerd door Belgambu over geplande “duurzaamheidsacties” door de ambulancebedrijven

Onze groepering werd bij deze acties niet betrokken en ligt ook niet mee aan de basis van het initiatief. Inhoudelijk kunnen we nochtans de actie begrijpen.

We zien dat in het kader van deze acties ook over het niet-dringend zittend ziekenvervoer gesproken wordt en dat gaat onze sector aan.

Het niet-dringend zittend ziekenvervoer ressorteert volgens het Vlaams  decreet van 2019 over het individueel bezoldigd personenvervoer expliciet onder de bepalingen van dat decreet (kortweg het “taxidecreet” genoemd).

GTL schreef naar de Vlaamse minister van welzijn om de vraag van een tariefverhoging voor het vervoer te ondersteunen. Daarbij werd de aandacht gevestigd op het feit dat het grootse deel van het aangepast niet-dringend zittend ziekenvervoer in Vlaanderen – met inbegrip van het Openbaar aangepast vervoer in het kader van het compensatiedecreet – uitgevoerd wordt door privébedrijven van de taxisector (IBP).

GTL vroeg ook uitdrukkelijk aan het kabinet Welzijn om steeds als "betrokken partij" geconsulteerd te worden voor alles wat betrekking heeft op het niet-dringend zittend ziekenvervoer: tegemoetkomingen, kwaliteitsnormen, en andere initiatieven van regelgeving dat betrekking heeft op dat vervoer.

Zo werd GTL vorig jaar geconsulteerd over het invoeren van kwaliteitsnormen voor het zorgvervoer dat uitgevoerd wordt door bedrijven van niet-dringend ziekenvervoer. Die gesprekken werden ondertussen voorlopig stilgelegd.

Ondertussen melden onze collega's van de Nederlandse taxifederatie (KNV Zorgvervoer en Taxi) deze week dat zij een convenant over de kwaliteit van het ziekenvervoer hebben ondertekend met Patiënten- en cliëntenorganisaties, zorgverzekeraars waarbij gezamenlijk afspraken gemaakt werden over de kwaliteit van het ziekenvervoer. Zij legden de afspraken vast in een Convenant Richtlijnen Ziekenvervoer.

Top