GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

12/08/2022 - Brussel: Nieuw circulatieschema sinds 16 augustus veroorzaakt extra wachttijden

Taxivoertuigen hebben toegang tot de filterstraten met camera's, via automatische nummerplaatherkenning: daarvoor hoeven zij niets te doen.

Op 16 augustus 2022 treedt een nieuw circulatieschema in werking voor de Vijfhoek, dat is het Brusselse stadscentrum.

Het is wennen voor de taxichauffeurs die de hoofdstad moeten binnenrijden. Door het nieuw circulatieplan ondergaan ze een significante tijdverliezen. De exploitanten in het Brusselse  maken zich over september, als de activiteit toeneemt. Er wordt nu al gesproken over extra aanrijtijden van 5 tot 10 minuten en die zullen dan wellicht nog verlengen...

De stad Brussel wil de wijken toegankelijker, aangenamer en veiliger maken voor alle vervoerswijzen (stappen, fietsen, openbaar vervoer en auto).
Via enkele specifieke ingrepen zorgt de stad Brussel ervoor dat auto's of bestelwagens makkelijker op hun bestemming geraken en dat het openbaar vervoer vlotter en regelmatiger verloopt. Door dit nieuwe circulatieschema en het nieuwe parkeerreglement zullen bezoekers van de Vijfhoek via bestemmingslussen naar de dichtstbijzijnde parking worden geleid.
Het transitverkeer wordt uit de winkelstraten en de woonwijken geweerd en naar de kleine ring geleid. Via bestemmingslussen zullen bezoekers naar de dichtstbijzijnde parking worden geleid.
Om vertrouwd te raken met de nieuwe regels, kunt u alvast het circulatieschema van de Vijfhoek raadplegen via Good Move Vijfhoek | Stad Brussel. U vindt er onder meer een interactieve kaart met de nieuwe maatregelen (gewijzigde rijrichting, filters, ...), alsook de tool Anyways waarmee u uw toekomstige routes (na de invoering van het nieuwe circulatieschema) kan visualiseren.

Groengekleurde straten: rijrichting wijzigt vanaf 16 augustus.
Blauw: rijrichting wijzigt niet.

Op te merken valt dat u toegang zal hebben tot de filterstraten met camera's, via automatische nummerplaatherkenning daarvoor hoeft u niets te doen.

Een overzicht van de filterstraten vindt u op de volgende kaart (zie groene punten): 

Link 1 Circulatieschema Vijfhoek

Link 2 Circulatieschema (met rijrichting in de voetgangerszone)

Hoe krijgt u toegang tot straten met paaltjes (waarvoor een code nodig is)?
Exploitanten van taxi's of limousines die een toegangscode wensen, moeten een mail sturen naar de stad Brussel op het adres voetgangerszone.dem@brucity.be.

Bron: Brussel Mobiliteit, Taxinews

Top