GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

19/09/2022 - Nieuw in de wegcode: de middenrijbaan vanaf 1 oktober 2022

Minister Gilkinet introduceert nieuw type weg dat fietsers beter moet beschermen: de ‘middenrijbaan’

De middenrijbaan

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heeft het licht op groen gezet voor de inrichting van ‘middenrijbanen’. Dat is een nieuw soort openbare weg, die voor meer veiligheid voor de zwakke weggebruikers moet zorgen. 

Wanneer een weg niet breed genoeg is voor een fietspad in elke richting en wanneer het kan volgens de weginrichting, kan voortaan in het midden één rijstrook voor motorvoertuigen gereserveerd worden via onderbroken strepen.

Het concept van de middenrijbaan bestaat uit twee evenwijdige stippellijnen. Fietsers en bromfietsers blijven er rechts van, ­auto’s en vrachtwagens tussen de twee. Alleen om een andere auto te kruisen mogen ze naar rechts, als ze niemand hinderen.

De veilige ruimte voor fietsers aan weerszijden is geen fietspad, automobilisten moeten met gepaste snelheid op het middelste gedeelte rijden. Ze mogen wel inhalen of andere voertuigen kruisen op de zijstrook, maar zonder voetgangers en fietsers in gevaar te brengen.

Het nieuwe type weg wordt mogelijk gemaakt vanaf 1 oktober, wanneer ook andere nieuwe verkeersregels ingaan. Zo komt er een nieuw verkeersbord dat toelaat om op eenzelfde parkeerplaats het parkeren afwisselend in de tijd voor te behouden voor verschillende categorieën van voertuigen, bijvoorbeeld ‘s nachts voor auto’s en overdag voor fietsen.

Het concept van de middenrijbaan bestaat uit twee evenwijdige stippellijnen. Fietsers en bromfietsers blijven er rechts van, ­auto’s en vrachtwagens tussen de twee. Alleen om een andere auto te kruisen mogen ze naar rechts, als ze niemand hinderen.

Verwar de middenrijbaan niet met de fietssuggestiestrook. Die gekleurde strook dient alleen om automobilisten eraan te herinneren dat er ook fietsers kunnen rijden. Over die strook mag je wel rijden, ook als er geen tegenliggers komen.

Nieuw verkeersbord voor afwisselend parkeren voertuigcategorieën

Een nieuw verkeersbord wordt ingevoerd,  dat toelaat om op eenzelfde parkeerplaats het parkeren afwisselend in de tijd voor te behouden voor verschillende categorieën van voertuigen, bijvoorbeeld ‘s nachts voor auto’s en overdag voor fietsen.


 

Verbod parkeren aan een laadpaal

Nog nieuw: Voortaan is het echt verboden te parkeren aan een laadpaal als je niet aan het laden bent. 

Speedelecs

Speedpedelecs moeten ­gebruikmaken van het met voetgangers gedeelde fietspad op plaatsen waar auto’s meer dan 50 km per uur moge

In voege: vanaf 1 oktober 

Al deze nieuwe bepalingen treden in voege op 1 oktober 2022

Top