GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

02/06/2023 - Vooruitzichten herstelbesluit IBP

Spoedadvies van de Raad van State op het herstelbesluit is binnen, het kan nu snel gaan.

Uit informatie die GTL kreeg, zou het "herstelbesluit" op relatief korte termijn van kracht kunnen zijn.

Zowel het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit op het "herstelbesluit" als het spoedadvies van de raad van State werden al overgemaakt aan de Vlaamse Regering. 

Als alles in orde is,  volgt spoedig de agendering op de ministerraad ter definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering. Dan kan een snelle publicatie in het Belgisch Staatsblad gevraagd worden waardoor het de dag na publicatie in voege zou treden.

We houden u op de hoogte.

Top