GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13/06/2023 - Brussel: Ter herinnering: Electrify Brussels

Taxibedrijven in Brussel die laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op hun parking willen installeren kunnen vóór 15 juli 2023 deelnemen aan projectoproep “Electrify.brussels”:

Voor het tweede jaar lanceert Leefmilieu Brussel een projectoproep voor Brusselse bedrijven uit de taxi-, logistieke of collectief personenvervoersector alsook voor elk bedrijf met een privé-parking die publiek toegankelijk is in het Brussels Gewest.

 Behoort u tot een van deze bedrijfscategorieën en bent u van plan om laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op uw parking te installeren? Neem vóór 15 juli 2023 deel aan onze projectoproep “Electrify.brussels”: er is een totaal budget van 500 000 euro (incl. BTW) beschikbaar om uw investeringen van 25 000 tot 100 000 euro (incl. BTW) te ondersteunen.
Het doel? Met deze subsidie aan bedrijven wil het Gewest de uitrol van (semi-publieke) laadpalen stimuleren en zo de overgang naar emissiearme mobiliteit ondersteunen en versnellen. Dit initiatief maakt deel uit van de gewestelijke strategie “Low Emission Mobility”, die tot doel heeft de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Brusselaars te verbeteren, en van het uitrolplan “Electrify.brussels” voor de laadinfrastructuur van het Brussels Gewest.

 Meer info?


Top