GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

9-5-2014 - TXL (of T-L)-platen verplicht vanaf juli op verhuurvoertuigen (VVB)

Voorstel van decreet werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Wat moet u allemaal weten voor de omruiling van uw nummerplaat?

 

Het Vlaams Parlement heeft het voorstel van decreet hierover goedgekeurd. 

Voertuigen die in dienst zijn, met uitzondering van de vervangingsvoertuigen, moeten vanaf 1 juli 2014  uitgerust zijn met kentekenplaten met de letters TXH, TXL, TXR of TXV.

Commentaar

De bedrijven die op hun voertuigen nog geen TX platen hebben, hebben slechts enkele weken om hun nummerplaten om te wisselen. Dat is kort, zeker met de vertragingen die er momenteel bestaan bij de DIV voor de uitreiking van nummerplaten (tot 4 weken).

Let wel:  het gaat om een omruiling van de nummerplaten. Men moet niet opnieuw de BIV betalen (belasting op inschrijven van voertuigen).

De omruiling kost 30 € per nummerplaat.
 

Opgelet bij dubbel gebruik als taxi + VVB

Kentekenplaten van het type“TXH, TXL, TXR, TXV,…” zijn strikt voorbehouden voor voertuigen die uitsluitend vergund werden voor verhuur met chauffeur. 

Voertuigen met dubbele vergunning Taxi en Verhuur met chauffeur dienen een "TX"- kentekenplaat van het type "Taxi" te hebben en niet een kentekenplaat van het type "TXH, TXL, TXR, TXV.". 

Voertuigen met kentekenplaat met de letters TXH, TXL, TXR of TXV mogen dus niet uitgerust zijn met specifieke uitrustingen die kenmerkend zijn voor “taxi’s”. De aanwezigheid van  een taxameter of een lichtinstallatie op het dak (spoetnik), wordt bij de autokeuring beschouwd als niet reglementair inrichting.

Procedure omruiling

Gebruik het roze formulier "Aanvraag om inschrijving van een voertuig", dat uitgereikt wordt door de FOD Mobiliteit en Vervoer, directie Wegverkeer, dienst  DIV. Elk formulier heeft een voorgedrukte barcode.

Waar vindt u dit formulier ?

Het formulier "aanvraag om inschrijving van een voertuig" kan gratis bekomen worden :

 • bij de FIRMA die het voertuig levert,
 • bij de verzekeringsmaatschappij die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt,
 • bij de stations voor automoboelinspectie,
 • bij de DIV zelf.


Bezorg uw aanvraag rechtstreeks aan de voor de inschrijving bevoegde dienst. Dit kan gebeuren :

 • per post (vergeet niet voldoende te frankeren) 
 • door afgifte aan de loketten van de DIV te Brussel 
 • door afgifte in een provinciale antenne van de DIV.  

Vergeet niet het origineel kentekenbewijs bij te voegen!

Invullen van het aanvraagformulier:

 • duid aan of u een NIEUWE NUMMERPLAAT (1) wenst of reeds over een NUMMERPLAAT beschikt (2). In dit laatste geval, vermeld dan het nummer
 • duid aan of het in te schrijven voertuig NIEUW (1) of GEBRUIKT (2) (=tweedehands) is.
 • Belangrijk! Noteer in het vak "X10" (eventuele bijkomende inlichtingen) :
   

“Aanvraag herinschrijving zelfde titularis onder TXL/TXH/TXV/TXR- plaat”

Vergeet niet het nummer van uw oude kentekenplaat te vermelden op het roze aanvraagformulier: zo ontvangt u, samen met de nieuwe plaat, een sticker die u toelaat uw oude plaat terug te sturen ter schrapping.  U plakt de klever met barcode op uw oude plaat en deponeert deze vervolgens in een postbus/postpunt.

Noteer dat twee vignetten (verzekering) nog steeds verplicht zijn: het tweede vignet dient te worden aangebracht boven het eerste (vak X11 en X14).

Wat de omruiling van de kentekenplaat betreft, kan u in afwachting van de levering van de nieuwe Europese kentekenplaat, uw oude kentekenplaat blijven gebruiken en deze achteraf terugzenden voor schrapping.

Wat kan niet meer aan de loketten?

 • De kentekenplaten en/of kentekenbewijs worden niet afgeleverd aan de loketten
 • Geen betaling aan de loketten maar wel cash betalen na verzending/levering op gevraagde adres: € 30

Gepersonaliseerde kentekenplaten zijn niet meer mogelijk

Nu een T-L-plaat (of ouder type: TXL, TXV, TXH, TXR)-plaat verplicht wordt, kunnen  de exploitanten oude platen die niet beginnen met TX of T-L  niet verder behouden.

Voertuig op naam leasingmaatschappij

Voor voertuigen die ingeschreven zijn op naam van een leasingmaatschappij zit u men met een probleem. Leasingmaatschappijen kunnen momenteel de nummerplaten niet gewoon omwisselen naar T-L  omdat zij niet ingeschreven zijn als taxibedrijf of als dienst voor verhuur van voertuigen met bestuurder. GTL heeft hiervoor een oplossing gevonden samen met de DIV en RENTA, de federatie die de leasingbedrijven vertegenwoordigt (meer info kan u hierover vragen aan GTL)

 

Top