GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

25-2-2019 - Persbericht: Gent, stad met meeste elektrische taxi's

In Gent rijden momenteel 13 elektrische taxi's rond.

Gent, 25 februari 2019 - In Gent rijden momenteel 13 elektrische taxi's rond.  In geen enkele andere Vlaamse stad rijden er zoveel.  Daarom starten Bond Beter Leefmilieu, de Belgische taxifederatie (GTL) en de stad Gent een campagne om mensen aan te moedigen om bij het bestellen van een taxi te vragen naar een elektrisch exemplaar.  Zo verbetert de luchtkwaliteit.  De rit is bovendien geen cent duurder dan een 'gewone' taxirit.

De Stad Gent heeft met verve aangetoond dat je op zeer korte tijd een taxivloot kunt vergroenen door vergunningen voor te behouden voor elektrische voertuigen en door het uitreiken van een aankooppremie.

- Bart Dumoulin, Bond Beter Leefmilieu (BBL)

"De Stad Gent heeft met verve aangetoond dat je op zeer korte tijd een taxivloot kunt vergroenen door vergunningen voor te behouden voor elektrische voertuigen en door het uitreiken van een aankooppremie," vertelt Bart Dumoulin van Bond Beter Leefmilieu (BBL).  "Het laatste obstakel dat uit de weg geruimd moet worden is het tekort aan snellaadpalen.  Een taxi die lang stilstaat tijdens het laden brengt geen geld op."

VEEL VOORDELEN

De Stad Gent steunt de campagne van BBL en de overstap naar volledig elektrische voertuigen voluit.

"We willen op termijn naar een volledig elektrische taxivloot in Gent en willen daarom nu ook de klanten verleiden om gebruik te maken van die elektrische taxi's.  We hebben dit jaar ook budget voorzien om de eerste snellaadpaal voor de taxisector uit te rollen."

- Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

In cafés en restaurants wijzen vanaf vandaag kleurrijke affiches op de voordelen van elektrische taxi's: frisse lucht voor de stad, geruisloos en niet duurder dan een andere taxi.  Toeristische trekpleisters, bedrijven, ziekenhuizen en woonzorgcentra krijgen allemaal info op maat over de elektrische taxi. Dit maakt onderdeel uit van het project Clean Power for Taxis dat de ambitie heeft om in 2020 minstens 10% van de Vlaamse taxivloot elektrisch te laten rijden.

Taxibedrijven die de stap zetten naar elektrische mobiliteit worden in Gent beloond met een aankooppremie van 3.000 € per voertuig.  Dit past binnen de doelstelliing om tegen 2025 alle Gentse taxi's elektrisch te laten rijden.  Elektrische voertuigen stoten lokaal minder fijn stof uit en zorgen voor minder geluidsoverlast. 

- Tim Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid

STEEDS MEER ELEKTRISCHE TAXI'S

In 2017 startten BBL en GTL met het begeleiden van steden, gemeenten en hun taxiondernemingen bij de overstap naar elektrische taxi's.  Ondertussen rijden er in Gent 13 elektrische taxi's.  Leuven, voortrekker van het eerste uur, volgt op de voet met een vloot van 10.  In totaal rijden er in Vlaanderen 30 schone e-taxi's rond.

Contact

  • Bart Dumoulin, Projectmanager Bond Beter Leefmilieu, tel 02/282 19 47
  • Roel Vanderbeuren, woordvoerder schepen Filip Watteeuw, gsm 0494/70 76 30, e-mail roel.vanderbeuren@stad.gent
  • Pierre Steenberghen, Secretaris-Generaal GTL, gsm 0496/39 70 43
  • Beeldmateriaal van e-taxi's in Vlaanderen op te vragen bij Kris Van Rossem, kris.van.rossem@bblv.be, gsm 0497/44 62 17

Over Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving.  Om dat te realiseren, hebben we een omslag nodig op het vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en ruimtelijke ordening.

Over GTL

GTL of de Nationale Groepering van ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur is een beroepsvereniging die in 1964 werd opgericht.  GTL groepeert zowel zelfstandige chauffeurs als bedrijven die loontrekkende chauffeurs tewerkstellen.  Haar doel is de taxi- en locatiesector te promoten en de beroepsbelangen te verdedigen.

Bevoegd

Filip Watteeuw

Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stendenbouw,

stadhuis, Botermarkt 1

9000 Gent, tel. 09/266 50 94,

e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

 

Tine Heyse

Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid,

stadhuis, Botermarkt 1,

9000 Gent, tel. 09/266 54 31

e-mail schepen.heyse@stad.gent

 

 

Top