GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

11-4-2019 - Sinds12 april 2019 toert de eerste elektrische taxi geruisloos rond in Knokke-Heist.

Momenteel rijden 35 e-taxi's in Vlaanderen. Vanaf 2025 nog enkel taxi’s zonder CO2-uitstoot in Knokke-Heist. 

Project Clean power for taxis

Op 27 juni 2018 keurde de gemeenteraad van Knokke-Heist een samenwerkingsovereenkomst met de Bond Beter Leefmilieu goed. Begin 2017 startte Bond Beter Leefmilieu samen met taxifederatie GTL en met steun van de Vlaamse overheid het project Clean Power for Taxis. Zij begeleiden steden, gemeenten en hun taxi-ondernemingen bij de overstap naar elektrische taxi’s. Ondertussen rijden er in Gent 13 elektrische taxi’s. Leuven, koploper van het eerste uur, volgt op de voet met een vloot van 12. In totaal rijden er in Vlaanderen 35 schone e-taxi’s rond en dat aantal groeit nog.

Laadpalen

“We zijn aangenaam verrast door de ambitie die Knokke-Heist toont. In de eerste plaats door de duidelijke doelstelling om tegen 2025 enkel nog elektrische taxi’s te vergunnen. Maar ook in de zoektocht naar een plaats voor een snellaadpaal en gesprekken met aanbieders loopt de gemeente voorop,” stelt Bart Dumoulin van Bond Beter Leefmilieu. Knokke-Heist telt momenteel 15 laadpalen met in totaal 32 aansluitingen voor elektrische wagens. Het gemeentebestuur breidt dit aantal stelselmatig uit en stimuleert ook particulieren en plaatselijke ondernemers om een eigen laadpaal te plaatsen. Hoe je dit precies moet aanvragen, kun je raadplegen op https://www.fluvius.be/nl/thema/elektrische-laadpalen-en-cng

Luchtkwaliteit verbeteren

Bart Dumoulin vertelt waarom Bond Beter Leefmilieu elektrische taxi’s een warm hart toedraagt: “Een taxi rijdt al gauw 70.000 km per jaar en heeft daarmee een aanzienlijke impact op de plaatselijke luchtkwaliteit en CO2-uitstoot. Bij een taxistandplaats met dieselwagens walmt de dieselgeur je tegemoet. De luchtkwaliteit is duidelijk beter bij een taxistandplaats met elektrische voertuigen.”

Klant kiest voor e-taxi

Uit een recente bevraging van taxigebruikers blijkt dat 72% van de klanten de elektrische taxi boven een taxi met een verbrandingsmotor verkiest. Het comfort, de geruisloosheid en de innovatieve rijervaring worden sterk gewaardeerd.

Tesla van Taxi Snel

Taxi Snel bvba is als jonge en dynamische onderneming die zich terdege bewust is van de impact van ondernemen op het milieu. Vandaar ook de bedrijfsfilosofie om het wagenpark op regelmatige basis te vernieuwen zodat het bedrijf steeds voldoet aan de meest recente milieunormen. Met de opkomst van de elektrische wagens is Taxi Snel op de kar gesprongen van de e-taxi. De stijlvolle en comfortabele Tesla X is daarbij duidelijk hun paradepaardje. 

“De relatief hoge aanschafkosten van een e-taxi worden grotendeels gecompenseerd door de lage gebruikskosten. Lage gebruikskosten in combinatie met hoog rijcomfort én een positieve impact op de luchtkwaliteit zijn de troeven om over te gaan tot de aanschaf van een e-taxi”, licht zaakvoerder Kurt Vergauwe toe. Mede-zaakvoerder Xavier Goossens vult meteen aan: “desalniettemin is het de taak van de overheid om de e-taxi actief te promoten. Naast financiële stimuli zijn zowel een adequate laadinfrastructuur als prioritaire standplaatsen de sleutel tot het succes van de e-taxi.“

Al in 2017 was de eerste e- taxi van Taxi Snel in Brugge een feit. Met de overname van Taxi Gilbert heeft Taxi Snel nu ook een afdeling in Knokke-Heist. “Het is dan ook de bedoeling om in de badplaats een volwaardige taxidienst uit te bouwen. Een logisch gevolg is dan ook om de eerste e-taxi te lanceren in Knokke-Heist”, aldus Xavier Goossens en Kurt Vergauwe.

Burgemeestersconvenant en energieactieplan

Uit cijfers van de FOD Mobiliteit blijkt dat Knokke-Heist het meest aantal groene (op CNG, elektriciteit of waterstof) wagens telt die in Vlaanderen rondrijden. Om de emissie van CO2 te beperken, heeft het gemeentebestuur echter ook diverse andere klimaatvriendelijke maatregelen uitgewerkt. Zo is nu al in de paas- en zomervakantie in de toeristische zone het gebruik van heggenscharen en bladblazers op 2-takt motoren verboden. Vanaf de paasvakantie 2021 worden dergelijke tuinmachines zelfs definitief uit de toeristische zone verbannen.

Op 30 april 2015 ondertekende de gemeenteraad van Knokke-Heist ook al het Convenant of Mayors. Door de ondertekening van dit convenant engageert de gemeente zich om tegen 2020, samen met de ons omliggende gemeenten die ook het convenant ondertekenden, een minimum CO2-reductie te bekomen van 20% t.o.v. referentiejaar 2011. Om tot die reductie te komen is er een energieactieplan opgesteld. In dit plan wordt aangegeven welke reductiedoelstelling de gemeenten binnen de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen gezamenlijk tegen 2020 nastreven, welke sectoren betrokken zijn en welke acties hiervoor nodig zijn. Dit energieactieplan werd ingediend bij Europa en goedgekeurd op 6 april 2017.

Top