GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

15-5-2019 - Taxidecreet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

De volledige tekst van het Vlaams decreet over het individueel bezoldigd personenvervoer (Taxidecreet) is op 14 mei in het Staatsblad verschenen

 

Wenst u de tekst te raadplegen dan kan u dat doen via de volgende link:

2019-03-29 - Decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer. - B.S. 2019-05-14 

Ondertussen is het uitvoeringsbesluit, dat enkele weken geleden principieel goedgekeurd werd door de regering, nog in bespreking bij de Mobiliteitsraad van Vlaanderen die daarop een advies voorbereidt.

Dat advies zal op 24 mei aan de Vlaamse regering overgemaakt worden.

Ook GTL onderzoekt nog verder de teksten. 

Top