GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

18-3-2020 - Het federaal Ministerieel Besluit laat verder rijden met taxi's/VVB toe.

Er is geen verdere verduidelijking in dat Ministerieel Besluit hoe het zit met aantal passagiers en het afstand houden in taxi's.  

Het federaal Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperkenlaat verder rijden met taxi's/VVB toe. 

De taxi's worden in het Ministerieel besluit vemeld onder de "Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking"

De bestaande regels voor de sector blijven gelden, aangezien ze niet expliciet gewijzigd werden.  Dus de regeling voor de taxi’s blijft bestaan.  

Er is geen verdere verduidelijking in dat Ministerieel Besluit  hoe het zit met aantal passagiers en het afstand houden in taxi's.  

Er wordt gerekend op het gezond verstand van de chauffeurs om het aantal passagierste te beperken en strikt de eisen op het vlak van hygiëne en bescherming van de gezondheid op te volgen. 

Hoewel de vraag geslonken is, zullen de taxi’s deze dagen een cruciale rol vervullen voor het vervoer van verplegend en verzorgend personeel, loodsen, treinconducteurs, enz… alsook van bejaarde mensen en personen met mobiliteitsbeperkingen....

Top