GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

8-4-2020 - Nieuwe CAO Taxi en VVB: tijdelijke verhoging en uitbreiding van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen

De werkloosheidsuitkeringen worden achteraf door het Sociaal Fonds terugbetaald aan de werkgevers, via de indiening via 1 enkel aanvraagdossier.

 

Wat is nieuw?

1) Aanvullende werkloosheidsuitkering is ook “wegens overmacht” verschuldigd vanaf 1 maart.

Voordien moest de aanvullende werkloosheidsuitkering enkel betaald worden bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Met de nieuwe CAO wordt het bestaande stelsel uitgebreid tot het motief “overmacht-coronavirus” en dit met terugwerkende kracht op 1 maart 2020.

De werkgevers dienen dus voor elke tijdelijke werkloosheidsdag in maart, ongeacht of het om economische redenen dan wel omwille van overmacht gaat,  3 /dag betalen aan de betrokken arbeiders.

2) Tijdelijke verhoging van de aanvullende werkloosheidsuitkering vanaf 1 april

Van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020, wordt het bedrag van de aanvullende werkloosheidsuitkering verhoogd naar  5/dag.

3) Het plafond wordt verhoogd naar 150 EUR voor het jaar 2020.

Voordien was het plafond 90 EUR. Zodra een werknemer 90 EUR aanvullende werkloosheidsuitkeringen had ontvangen van zijn werkgever, kreeg hij de vergoeding niet meer verder in hetzelfde jaar.

Met de nieuwe CAO wordt het plafond voor het jaar 2020 naar  150 opgetrokken.

De andere modaliteiten werden niet veranderd

Het Sociaal Fonds zal binnenkort de instructies publiceren voor een vereenvoudigde aanvraagprocedure voor de terugbetaling. Er wordt maar één aanvraagdossier ingediend per werkgever.

Deze maatregel wordt gefinancierd uit de reserves van het sociaal fonds en vereiste  geen extra bijdrageverhoging

 

Samengevat

Toekenningsvoorwaarden:

  • Werkloos zijn door gebrek aan werk ten gevolge van economische redenen of wegens overmacht.
  • Op het ogenblik van de werkloosheid in dienst van de werkgever zijn.
  • Gerechtigd zijn op de werkloosheidsuitkeringen bij toepassing van de wetgeving op de werkloosheidsverzekering.

Bedrag:

  •  € 3 per werkloosheidsdag tot eind maart; € 5 per dag vanaf 1 april 2020.
  • Maximum € 150 per werknemer

Procedure:

  • Rechtstreekse betaling door de werkgever aan zijn werknemer.
  • Per maand.
  • Terugbetaling door het Sociaal Fonds aan de werkgever met een speciaal aanvraagformulier.

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.

Top