GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

14-4-2020 - COVID-19: Verval medische schifting en medische onderzoeken

Federale overheid heeft een Koninjklijk Besluit goedgekeurd om de geldigheid van het rijbewijs bij verval van de medische schifting te verlengen tot 30/09

De centra voor rij-en herstelexamens, de centra voor medische en psychologische rijgeschiktheids-en herstelonderzoeken evenals de gemeentediensten zijn momenteel gesloten.

Gezien echter de geldigheidsduur van de medische schifting op de rijbewijzen en de mogelijkheid dat deze tijdens de periode van strikte afzondering zou verstrijken, wordt met een nieuw koninklijk besluit dan ook voorzien in een automatische verlenging van de vervallen medische schifting tot 30 september 2020. 

Dit moet, zodra de COVID-19 crisis voorbij is, een geleidelijke terugkeer naar de normale gang van zaken mogelijk maken en decongestie in de medische centra helpen te voorkomen.

Het ontwerp van koninklijk besluit is op federaal niveau goedgekeurd en werd voorgelegd aan de gewesten, die 15 dagen hebben om hun opmerkingen te formuleren….  Men verwacht de publicatie in het Staatsblad  in de tweede helft van de maand april.

Intussen kunnen wij alleen maar suggereren dat een chauffeur van wie de medische schifting na 12 maart 2020 vervalt bij een politiecontrole overmacht inroept, met verwijzing naar de webpagina https://www.health.belgium.be/nl/coronavirus-sars-cov-2

Op deze pagina vindt u steeds de laatste stand van zaken en wanneer het genoemde koninklijk besluit gepubliceerd is zal ook daarnaar verwezen worden.

Voor eventuele “nieuwe chauffeurs” die nog geen medisch onderzoek ondergaan hebben, wachten we nog op meer duidelijkheid, zodra het definitief KB gepubliceerd is. 

Top