GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

18-6-2020 - Sabam - Vraag hier uw korting aan (terugstorting 1 maand)

Aanvraag in te dienen voor 31 augustus

We ontvingen de volgende informatie van Sabam/Unisono:

"Hoewel de cultuursector zelf enorm zwaar getroffen wordt door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, willen de auteurs, componisten en uitgevers van Sabam zich solidair opstellen met andere getroffen sectoren. Daarom sloot Sabam een akkoord met de horecafederaties van Vlaanderen, Brussel en Wallonië en de unies van zelfstandige ondernemers Unizo en UCM.

Sabam biedt deze solidariteitsbijdrage niet enkel aan horeca-en handelszaken, maar ook aan ondernemingen van autocars, autobussen en taxi’s (incl. VVB),  die door de coronamaatregelen en het verbod op niet-essentiële reizen en verplaatsingen hun activiteiten tijdelijk moesten staken.

De bedrijven uit de taxisector kunnen deze solidariteitsbijdrage ter waarde van 1 maand auteursrechten aanvragen via Unisono tot en met 31 augustus."

 

Concreet:

 

Top