GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

07/06/2022 - Nationale betoging vakbondsfront 20 juni 2022

Deze actie kan in bedrijven aanleiding geven tot afwezigheden van werknemers.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert op 20/06 a.s. een actiedag in het kader van de koopkracht. Deze actie kan in bedrijven aanleiding geven tot afwezigheden van werknemers. De dag wordt beschouwd als een actiedag en wordt als dusdanig erkend voor de werknemers die eraan deelnemen.

Top