GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

05/07/2024 - Woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer

Geen verandering in de werkgeverstussenkomt onder cao Taxi/VVB

De bedragen van de wettelijke minimum werkgeverstussenkomten voor het gebruik van openbaar vervoer werden op 1 juni 2024 verhoogd, om het gebruik van deze vervoermiddelen tussen woon- en werkplaats te bevorderen. Bovendien worden ze van 2025 tot 2029 geïndexeerd.

 Voor arbeiders tewerkgesteld in onze sector (cao Taxi/VVB) verandert er echter niets: de interventiebedragen zijn al hoger (80% van de prijs van een 2e klas treinkaart voor de overeenkomstige afstand vanaf de eerste kilometer), gezien de specifieke regels die de sociale partners hebben aangenomen voor ons paritair comité.

Meer details over de verschillende tussenkomsten van de werkgevers in woon-werkverkverplaatsingen vindt u in onze sectorale CAO van 21.10.2021

 De sector had dus al meer voorzien dan de CAO 19-9 van de Nationale Arbeidsraad.


Top