GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

20/01/2024 - Ecoscores oudere voertuigen

Voor veel voertuigen ingeschreven onder TX of TL voor 1/1/2020 (en niet moesten voldoen ecoscores), vervalt de vergunning op 31/12/2024.

Enkel voertuigen die met ingang van 1 januari 2020 of nadien ingeschreven werden onder T-nummerplaat, moeten onder de vergunning IBP voldoen aan de milieucriteria (ecoscores).

Met andere woorden, heeft men de mogelijkheid gekregen om voertuigen die al voor 1/1/2020 voor de erste keer ingeschreven waren onder T-nummerplaat, tot eind 2024 verder te blijven gebruiken onder de vergunning IBP.

Dat  betekent dat voor veel voertuigen uit de periode voor 1/1/2020, die niet minstens voldoen aan de ecoscores voor de periode 2020 tot eind 2024, de vergunning op datum 31/12/2024  zal vervallen.

Normaal staat de vervaldag van 31/12/2024 op de vergunningskaart van deze voertuigen.

Neem dus voorzorgen om die oude voertuigen tijdig te vervangen. Alleszins nog voor 2025, want op 1 januari 2025 verzwaren de ecoscores voor de taxi's (zie daarvoor de tabel in onze nieuwsbrief van 07/12/2023)

Opmerking: voertuigen ingeschreven onder T-plaat voor 1 januari 2020 en die wel al voldeden aan de milieueisen voor de periode 1/1/2020 tot 31/12/2024, mogen nog verder gebruikt worden in 2025 (uiterlijk tot eind 2029).


Top