GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

11/04/2024 - Tussenkomst in organisatie permanente Vormingen van uw chauffeurs

Het Sociaal Fonds betaalt kosten van Permanente Vorming voor uw personeel (arbeiders, chauffeurs) terug.

Het Sociaal Fonds komt voor dit jaar opnieuw tussen voor de terugbetaling van Permanente Vorming  die van toepassing is op elk bedrijf binnen onze sector dat permanente vormingen organiseert voor chauffeurs (zowel taxi als VVB).

Wat houdt deze tussenkomst in?

Het Sociaal Fonds zal een terugbetaling voorzien van de gemaakte kosten voor permanente vorming, met een maximum van €100 per chauffeur per opleidingsdag.

Wat wordt verstaan onder permanente vorming?

Permanente vorming omvat bijscholing op diverse thema's, zoals (niet limitatieve lijst):

 • Anti-agressietrainingen
 • Klantvriendelijkheid, communicatie en sociale vaardigheden
 • Toeristische kennis
 • Defensief rijden en Ecodrive
 • Peterschapsopleidingen
 • Vervoer van mindervaliden
 • EHBO
 • Til- en Heftechnieken
 • Invullen van ongevalsaangifte
 • Bijkomende taalopleidingen

Voorwaarden:

Voor bedienden die samen met de chauffeurs de opleiding volgen, is geen tussenkomst voorzien.

Kosten die niet in aanmerking komen voor terugbetaling zijn onder andere BTW, verplaatsingsonkosten van deelnemende chauffeurs (tenzij intrinsiek deel van de opleiding), en excessieve cateringkosten (kosten van een broodjesmaaltijd etc. worden wel aanvaard).

Procedure voor terugbetaling:

Binnen 6 maanden na de opleiding dient het bedrijf de terugbetaling/tussenkomst aan te vragen bij het Sociaal Fonds.

Vereiste documenten:

 • "Aanvraagformulier" van het Sociaal Fonds
 • Ondertekende aanwezigheidslijst door alle deelnemende chauffeurs
 • Bewijsstukken voor het terug te vragen bedrag
 • Beknopt overzicht van de inhoud van de opleiding (bijv. lesplan van de organiserende partner of interne lesgever)

Het "Aanvraagformulier" vindt u HIER terug.

Meer info in de CAO vindt u hier terug!;


Top