GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

08/01/2024 - Vanaf 1 januari 2024 verhoogt de fietsvergoeding naar 0,35 euro per km.

Fietsvergoeding in de taxisector volgt steeds de verhoging van het jaarlijks plafond voor fiscale vrijstelling.

In de taxisector is een Fietsvergoeding voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst van 21/10/2021.

In de CAO staat dat het bedrag gelijk is aan het maximaal vrijgestelde bedrag per kilometer:

De werknemers van de taxisector die effectief gebruik maken van een fiets (of een elektrische fiets) om zich regelmatig naar het werk te verplaatsen, hebben recht op een fietsvergoeding, zowel heen als terug. 

Deze vergoeding moet automatisch aangepast worden tot het plafond van de fiscale vrijstelling telkens wanneer die verhoogd wordt. 

De fietsvergoeding kan, voor de met de fiets afgelegde kilometers, niet worden gecumuleerd met andere werkgeverstussenkomsten in dit woon-werkverkeer.”

Bedrag van toepassing vanaf 1 januari 2024: 0,35 €/km

Het vrijgestelde bedrag van de fietsvergoeding wordt vanaf 01.01.2024 verhoogd naar 0,35 euro per kilometer. Dat wordt dus het nieuw bedrag waarop de werknemer recht heeft als fietsvergoeding.

Invoering van een plafond

Er is een jaarlijks plafond van 2.500 euro per jaar ingevoerd voor de vrijstelling (geïndexeerd bedrag).

Bij overschrijding bij dezelfde werkgever is het bedrag dat het plafond overschrijdt onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing.

Bij overschrijding bij meerdere werkgevers wordt de regularisatie op fiscaal vlak gedaan in de definitieve belastingaangifte. Op sociaal vlak bepaalt het ontwerp van koninklijk besluit dat het plafond geldt per jaar, per werknemer en per werkgever.

Als een werknemer in de loop van het jaar bij meerdere werkgevers in dienst is, moet elke werkgever enkel rekening houden met het bedrag dat hij toekent om de naleving van het plafond te controleren.


Top