GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

19/02/2024 - Financiële tussenkomst Sociaal Fonds in taalopleiding of -examen!

Goed nieuws voor chauffeurs die actief zijn in de taxisector!

Het Sociaal Fonds wil  chauffeurs helpen om de vereiste taalvaardigheid te behalen. Voor vele chauffeurs is dit belangrijk om de taaleis Nederlands die voor hun bestuurderspas geldt, te kunnen bewijzen.

Daarom betaalt het Sociaal Fonds aan de werkgevers de inschrijvingskost op taalopleidingen en -examens van hun chauffeurs terug. Werkgevers waarvan de chauffeurs minstens 6 maanden in dienst zijn op het ogenblik van de inschrijving op een taalopleiding- of -test,  kunnen aanspraak maken op een terugbetaling van (maximum) 200 euro per cyclus (max. 600 euro indien 3 cycli doorlopen worden) voor de inschrijvingskosten als de chauffeur daarop geslaagd is.

Voor werkgevers waarvan de chauffeurs minder dan 6 maanden in dienst zijn op het ogenblik van de inschrijving op de taalopleiding- of -test, gelden er vergelijkbare terugbetalingsmodaliteiten, mits extra voorwaarden. Zo geldt bij hen de tussenkomst  enkel voor geslaagd examen voor het niveau B1 (2.1, 2.2) of hoger. Dit stimuleert chauffeurs om zich snel aan te passen aan de eisen van hun functie en hun vaardigheden te verbeteren.

Alle aanvragen voor terugbetaling worden behandeld door het Sociaal Fonds, dat ook de aanvraagmodaliteiten bepaalt.

De tussenkomst geldt voor geslaagde taalopleidingen of taaltesten, op het voorleggen van facturen of betaalbewijzen (inschrijvingskost, eventueel aankoop benodigde lesuitrustingen).

Bovendien, om de waarde van deze tussenkomsten te behouden, worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd vanaf 1 januari 2025, zodat ze blijven voldoen aan de veranderende behoeften van de chauffeurs en de sector als geheel.

Het aanvraagformulier vindt u HIER terug.

Top