GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

01/03/2024 - Taalvereiste B1- bestuurderspas taxisector (update 2)

Verlenging overgangsmaatregel taalvereiste tot 30 juni 2025

Update 2/4/2024 : vind hier de tekst van het BVR van 1 maart 2024  (BS 2 april 2024) tot verlenging van de overgangsmaatregel betreffende de taalvereiste.

Na advies van de Raad van State besliste de Vlaamse Regering definitief om de overgangsmaatregel over de taalvereiste, zoals opgenomen in het besluit over de exploitatievoorwaarden voor taxivervoer en het verhuren van auto's met chauffeur, te verlengen. De vrijstelling voor het bewijs van het halen van het niveau B1 van het Europees referentiekader voor Talen loopt af op 30 juni 2024, voor houders van een bestuurderspas die verleend werd voor 1 juli 2022. Een grote groep bestuurders heeft het vereiste niveau nog niet kunnen bereiken binnen deze tijd, waardoor de maatregel verder verlengd wordt. De verplichting voor het bewijs van taalniveau B1 wordt uitgesteld tot 30 juni 2025 voor de houders van bestuurderspassen die hun bestuurderspas hebben ontvangen voor 1 juli 2023 als zij kunnen aantonen dat zij zijn ingeschreven voor een opleiding op 30 juni 2024 met het oog op het behalen van het niveau B1, richtgraad 2.1. en 2.2., van het Europees referentiekader voor Talen. 

De taxisector krijgt door deze maatregel één jaar meer tijd om chauffeurs de gevraagde taalopleiding te laten volgen en om bestuurders aan te trekken die aan de taaleisen voldoen.

Verlenging overgangsmaatregelen taalvereiste taxibestuurder.pdf

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Taalvereiste.pdf

Bron: Beslissingen van de Vlaamse Regering, Ministerraad van 01 maart 2024

Top