GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

01/12/2023 - Opgelet: lonen bestuurders onder VVB-CAO worden NIET geïndexeerd op 1 november

Om tegenstrijdige berichten de kop in te drukken bevestigen we dat de spilindex bij stijging voor de VVB-CAO nog niet overschreden is.

Naar aanleiding van een vergissing van een sociaal secretariaat begin november, circuleert een verkeerde informatie als zouden de lonen van de chauffeurs die onder de VVB-CAO ingeschreven zijn, met 2% gestegen zijn.

Die verkeerde informatie is ondertussen rechtgezet; aangezien eind oktober de spilindex bij stijging onder de VVB-CAO niet overschreden was.

We wilden dit bevestigen aangezien veel werkgevers momenteel de lonen van de maand november berekenen. De eerstvolgende loonindexering onder VVB-CAO wordt pas verwacht in januari 2024.

Per 1 november werden enkel het gewaarborgd minimum maandinkomen van de taxichauffeurs en de lonen van het garagepersoneel  met 2% verhoogd.

We verwijzen daarover naar onze nieuwsbrieven van begin november:


Top