GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

16/01/2024 - Indexering van een aantal CAO-bedragen per 1 januari 2024

Een aantal voordelen of terugbetalingen die toegekend worden aan de werknemers, worden voor de eerste keer geïndexeerd op 1 januari 2024

Een aantal voordelen of terugbetalingen die toegekend worden aan de werknemers, worden voor de eerste keer geïndexeerd op 1 januari 2024 en daarna telkens op 1 januari van de volgende jaren. Dat staat in de sector-CAO van de  Sector-CAO van 21 september 2023 over voordelen  die worden toegekend aan de arbeiders 

Het gaat om de volgende bedragen:

Aard bedrag

Oorspronkelijk Bedrag CAO

Bedrag 01.01.24 (coëfficiënt 1,0052)

Aanvullende werkloosheidsuitkering (*)

3 EUR/dag

90 EUR (plafond/jaar)

3,02 EUR

90,47 EUR


Aanvullende vergoeding arbeidsongeschiktheid (*)


25 EUR   (60 dagen)

+35 EUR (120 dagen)

+40 EUR (180 dagen)

+45 EUR (240 dagen)

145 EUR (plafond)


25,13 EUR

35,18 EUR

40,21 EUR

45,23 EUR

145,75 EUR

Terugbetaling kost medische schifting:Kost oogonderzoek

39,66 EUR (max)

39,87 EUR

Kost medisch onderzoek

42,15 EUR (max)

42,37 EUR

Kost rijbewijs

25,00 EUR (max)

25,13 EUR

Totaal kostenvergoedingen 

106,81 EUR (plafond)

107,37 EUR

Definitief verval attest medische schifting (*)

1.000,00 EUR

1.005,20 EUR

Afscheidspremie (*) Arbeidsregime vanaf > 50% voltijds

Arbeidsregime tot 50 %

50 EUR/5jaren

25 EUR/5jaren 

50,26 EUR

25,13 EUR
Vergoeding bij overlijden (**)

1.000 EUR

1005,20 EUR

Kledijvergoeding  (**)

150 EUR/jaar

150,78 EUR


(*) De werkgever kan hiervoor de terugbetaling vragen aan het Sociaal Fonds.

(**) Deze vergoeding wordt rechtstreeks door het Soc. Fonds betaald aan de rechthebbende.

Meer info over voordelen en tussenkomsten van het Fonds vindt u hier (link)

Top