GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

17/11/2023 - Wijziging decreten over VVM De Lijn en over de basisbereikbaarheid

Wijziging regelgeving naar aanleiding van het nieuwe openbaredienstencontract 2023-2027 VVM De Lijn

De Vlaamse Regering heeft op 17/11 haar definitieve goedkeuring gegeven aan het ontwerp van decreet dat de decreten over de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn en over de basisbereikbaarheid wijzigt. De decreten worden aangepast aan de gemaakte afspraken met De Lijn in het kader van het openbaredienstencontract 2023-2027. Beide decreten worden ook aangepast met het oog op een meer efficiënte uitrol van het vervoer op maat en in functie van gewijzigde regelgeving in het Bestuursdecreet en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het decreet over de Vervoersautoriteit wordt ingetrokken, aangezien De Lijn zal instaan voor de aansturing van de Mobiliteitscentrale en het erbij horende contractbeheer. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Top