GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

05/02/2024 - Taxisector: verlenging overgangsmaatregel taalvereiste tot 30 juni 2025

Vlaamse Regering besliste  vorige vrijdag om de overgangsmaatregel over de taalvereiste B1 (richtgraden 2.1 en 2.2) met 1 jaar te verlengen

De Vlaamse Regering besliste principieel om de overgangsmaatregel over de taalvereiste, zoals opgenomen in het besluit over de exploitatievoorwaarden voor individueel bezoldigd personenvervoer, te verlengen. 

Context.

Voor houders van een bestuurderspas die verleend werd voor 1 juli 2022, liep de vrijstelling voor het bewijs van het halen van het niveau B1 (2.1; 2.2) van het Europees referentiekader voor Talen af op 30 juni 2024. 

Een grote groep bestuurders heeft het vereiste niveau nog niet kunnen bereiken binnen deze tijd, waardoor de maatregel verder verlengd wordt. 

Bestuurderspas ontvangen voor 1 juli 2023: uitstel met 1 jaar...

De verplichting voor het bewijs van taalniveau B1 wordt uitgesteld tot 30 juni 2025 voor taxibestuurders die hun bestuurderspas hebben ontvangen voor 1 juli 2023, als zij kunnen aantonen dat zij zijn ingeschreven voor een opleiding op 30 juni 2024 met het oog op het behalen van het niveau B1, richtgraad 2.1. en 2.2., van het Europees referentiekader voor Talen.

...Onder voorwaarde!

Om dat jaar uitstel te krijgen, dienen de betrokken taxibestuurders dus aan te tonen dat zij tegen 30 juni 2024 zijn ingeschreven voor een taalopleiding voor niveau B1, richtgraad 2.1. en 2.2. Taxibedrijven met taxibestuurders in loondienst, kunnen de terugbetaling aan het Sociaal Fonds vragen van de inschrijvingskosten aan taalcursussen A2, B1 (richtgraden 2.1 en 2.2). U ontvangt eerstdaags informatie van het Sociaal Fonds in uw mailbox daarover. Ook over de digitale opleiding NT2 op maat voor taxibestuurders zuilen we u de linken voor de inschrijving bij de CVO's QISP en KRIOS 

"De taxisector krijgt door deze maatregel één jaar meer tijd om chauffeurs de gevraagde taalopleiding te laten volgen en om bestuurders aan te trekken die aan de taaleisen voldoen" 

Bestuurderspas ontvangen na 30 juni 2023?

Voor deze taxibestuurders verandert er niets: ten laatste 2 jaar nadat zij hun pas hebben gekregen, moeten zij een attest van taalniveau Nederlands B1 (richtgraad 2.1; 2.2) kunnen tonen.  

Dit besluit moet nog bevestigd worden.

Over dit besluit wordt momenteel het advies ingewonnen van de Raad van State. Pas daarna, wanneer het definitief bekrachtigd is door de Vlaamse regering en na publicatie in het Staatsblad, wordt dit officieel.

Minister Peeters: "We stellen jammer genoeg vast dat een grote groep bestuurders het vereiste taalniveau niet zal kunnen bereiken tegen de eerder vooropgestelde deadline van juni 2024", zegt minister Peeters. "Heel wat taxichauffeurs dreigen dan hun bestuurderspas dan kwijt te spelen waardoor ze hun job niet kunnen uitoefenen. Om die situatie te vermijden, wordt de overgangsmaatregel dus met een jaar verlengd."

Top