GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

27/06/2024 - Vraag nu terugbetaling van ecocheques (250) euro uitgereikt in januari

De formulieren voor aanvraag terugbetaling vindt u hier.

We herinneren de bedrijven die nog geen aanvraag hebben ingediend bij het Sociaal Fonds voor de terugbetaling van de  ecocheques, dat ze dit best nu  al kunnen doen. 

Hoe wordt de terugbetaling gevraagd?

Dat doet aan de hand van een speciaal formulier (dat eveneens op de website van het Sociaal Fonds Taxi ter beschikking is):

Wat wordt terugbetaald? 

Enkel de nominale zichtwaarde van de cheques, geen andere kosten.

Enkel voor de werknemers die ingeschreven zijn als arbeider onder CAO Taxi of CAO VVB.

Het Sociaal Fonds kan de effectieve terugbetaling aan de werkgevers pas  uitvoeren in de tweede helft van juli. Maar stel de aanvraag niet uit - het zou jammer dat u dit uit het oog zou verliezen en de terugbetaling mis zou lopen.

Er dient bij de aanvraag een door de chauffeurs  ondertekend formulier (voor ontvangst) bijgevoegd te worden. Maar u kan ook dit document vervangen door een bewijs van bestelling van de ecocheques met daarin de namen van de chauffeurs en het bedrag van hun cheques. 

Indien u de ecocheques aan uw arbeiders in januari niet uitgereikt heeft, dan vindt u hier (link) uitleg over de toekenningsvoorwaarden en berekeningsmodaliteiten.

Top