GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

26/10/2023 - Brussel: Overdracht van taxivergunning

Regels voor overdracht van een natuurlijke persoon naar een rechtspersoon

Wie en wat?
U bent houder van een exploitatievergunning in Brussel voor een taxidienst uitgebaat als natuurlijk persoon en wenst die exploitatie over te laten nemen door een rechtspersoon.
Voortzetting van exploitatie is uitsluitend voorbehouden aan houders van een taxivergunning (voor standplaats-, straat- of ceremoniële taxi’s) afgeleverd op basis van de ordonnantie van 9 juni 2022 betreffende taxidiensten.

 Hoe?
Voor de aanvraag gebruikt u dit formulier (Wijziging van statuten/Voortzetting van exploitatie), beschikbaar op het gewestelijke platform via het bedrijf dat momenteel de vergunning exploiteert.  
Hierin vinkt u simpelweg "Voortzetting van exploitatie" aan bij de verschillende opties en vult u het oude en nieuwe ondernemingsnummer in.
Er is geen document voor nodig, enkel een betaling van € 20 via het platform.
Zodra de voortzetting is aanvaard, zal de exploitant worden gevraagd zijn voertuig(en) op naam van het nieuwe bedrijf te registreren om een of meerde nieuwe vignetten te verkrijgen.
U dient dit formulier ook te gebruiken als u eerder al een voortzetting van exploitatie deed en u wenst:  

  • de rechtspersoon aan te passen die momenteel voor de exploitatie verantwoordelijk is; 
  • opnieuw als natuurlijk persoon te exploiteren. 

Opgelet: hoe dan ook moet de natuurlijke persoon die houder is van de exploitatievergunning, de beheerder verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de exploiterende rechtspersoon blijven.  
Bij ontslag zal de rechtspersoon deze vergunning niet meer kunnen exploiteren.  

Bron: Taxinews oktober 

Top