GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

26/10/2023 - Bestuurderspas Vlaanderen: Taalopleiding voor behalen Taalniveau B1- (2.1 en 2.2)

Nieuw digitaal opleidingsaanbod voor taxibestuurders om vereist taalcertificaat B1 te behalen

Het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken maakte deze week het nieuwe digitale opleidingsaanbod bekend waarmee taxichauffeurs het gevraagde taalniveau kunnen behalen voor de deadline van 30 juni 2024.

Vanaf nu kunnen de geviseerde taxichauffeurs bij de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) KISP en QRIOS inschrijven voor een online taalopleiding om de NT2-traject te vervolledigen en aan de taalvereiste voor taxibestuurders (B1, richtgraad 2.1 en 2.2) te voldoen. Zowel het volgen van de opleiding als de inschrijving zelf gebeuren volledig digitaal. Het is echt een opleiding op maat van taxichauffeurs!

Welke chauffeurs zijn geviseerd?

Alle chauffeurs die bestuurderspas behaald hebben voor 1 juli 2024 op basis van A2 (zowel zelfstandigen als werknemers) krijgen prioriteit om deze opleiding te volgen. Chauffeurs die hun bestuurderspas na 30 juni 2022 ontvingen op basis van A2 niveau, hebben 2 jaar tijd vanaf die datum om B1 (richtgraad 2.1 en 2.2) te behalen en te bewijzen (*).

Welke chauffeurs ontvingen de uitnodiging voor de opleiding?

  • Chauffeurs die effectief niet in orde zijn met hun B1 niveau en die zich dienen bij te scholen om zo aan de wettelijke verplichting te voldoen (grootste groep)
  • Chauffeurs die een B1 niveau hebben, maar bij hun aanvraag niet de correcte documenten doorgegeven hebben, waardoor hun aanvraag niet compleet is.  
  • Chauffeurs die een B1 niveau hebben, wel de correcte documenten hebben doorgegeven maar waarvan de gemeente de afhandeling niet correct heeft behandeld. (vb: aanvraag is in orde, maar de gemeentemedewerker die de aanvraag behandeld heeft, was vergeten om de juiste knop aan te klikken. Hierdoor komt de chauffeur onder de categorie ‘niet in orde met B1 erkenning’, en hierdoor kreeg  hij bijgevolg ook de mail. Chauffeurs die in een soortgelijke situatie zitten nemen best contact op met de gemeente waar hun vergunning werd uitgereikt om dit in orde te laten maken.

Ons advies: 

Chauffeurs die kunnen bewijzen dat ze nu al een B1-niveau hebben, kunnen dit best, als ze dat nog niet hebben gedaan, invullen in hun dossier op Centaurus. Zij zijn dan al in orde en hoeven geen opleiding te volgen.

U bent werkgever?

Als u de inschrijvingenkosten voor uw chauffeurs betaald heeft of aan hem terugbetaald heeft dan zal u daarvan de terugbetaling kunnen vragen aan het sociaal fonds. 

De concrete modaliteiten voor aanvraag terugbetaling aan de werkgevers zullen binnenkort bekendgemaakt worden door het Sociaal Fonds.

Deelnamevoorwaarden aan de nieuwe digitale taalopleiding 

  • De taxichauffeurs betalen twee keer 82 euro voor een online taalopleiding van twee keer 120 uur die specifiek gericht is op taalgebruik in de sector.
  • Ze kunnen de cursus makkelijk combineren met hun job. Zo kunnen ze de opleidingsblokken zelf flexibel inplannen en kiezen ze zelf wanneer ze hier tijd voor maakt.
  • Chauffeurs die geen B1-niveau hebben, maar wel het A2-niveau kunnen aantonen, mogen zich inschrijven voor de B1-opleiding die georganiseerd worden via de CVO's  KISP of  QRIOS.

Praktisch

De CVO's die verantwoordelijk zijn voor de B1-opleidingen zijn van plan om de komende maanden nog meer opleidingscycli in te plannen om de chauffeurs te helpen voor het tijdig behalen van hun B1-attest om hun bestuurderspas te kunnen behouden.

De online opleiding gaat vanaf maandag 6 november van start. Als de taxichauffeurs dan met deze opleiding starten, is het mogelijk om nog voor 30 juni 2024 beide modules af te werken en het nodige certificaat B1 te behalen. 

Inschrijven

Inschrijven voor de online modules gebeurt via de websites van de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s):

Opgelet: 

  • Heeft de chauffeur niet effectief een A2-niveau ? Dan moet hij een afspraak maken met het Agentschap Integratie en Inburgering. Een consulent zal hem daar verder helpen en begeleiden naar het opleidingsaanbod dat het best bij hem past.
  • Na inschrijving op deze digitale B1- opleiding ontvangt de chauffeur een inschrijvingsbevestiging, Hij hoeft  zich geen zorgen te maken over het uurrooster dat in de inschrijvingsbevestiging vermeld wordt  (maandag 9/11 om 9u00); pas in  een daaropvolgende  e-mail wordt hij uitgenodigd  om in te loggen voor de eerste les, en en daarvoor zullen verschillende momenten  mogelijk zijn.

(*) Taalvereisten voor taxi

In 2020 trad het nieuwe taxidecreet in Vlaanderen in werking met als doel om taxi’s als aantrekkelijk en toegankelijk vervoermiddel in de markt te zetten. Bij die hervorming werd ook verplicht dat taxichauffeurs een bepaald niveau van het Nederlands moeten behalen. Die vereiste werd gekoppeld aan de bestuurderspas die sinds 1 juli 2020 verplicht is in Vlaanderen. Ten laatste 2 jaar nadat u die pas hebt gekregen, moet u een attest van taalniveau Nederlands B1 (richtgraad 2.2) kunnen tonen. De overgangsperiode voor het behalen van het juiste taalniveau voor taxibestuurders (die nog niet voldoen aan de taalvereiste) werd in juni 2022 met 2 jaar verlengd, tot en met 30 juni 2024. 

Deadline 30 juni 2024

Hebt u vóór 1 juli 2022 uw bestuurderspas ontvangen, maar beheerst u nog niet het gevraagde taalniveau? Dan hebt u nog tot en met 30 juni 2024 de tijd om u bij te scholen.

Beschikt u over een bestuurderspas maar voldoet u nog niet aan de taalvereiste? Dan is het sterk aangeraden om in te stappen in de nieuwe online cursus bij KISP of QRIOS. De nieuwe opleiding kan afgerond worden voor de deadline van 30 juni 2024. 

Meer informatie

Bron: Vlaanderen is mobiliteit & openbare werken, 24 oktober 2023

Top