GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

07/12/2023 - Waals decreet taxihervorming is gepubliceerd

Vind hier de tekst uit het Staatsblad. Ondertussen is het Waals uitvoeringsbesluit in 2de lezing goedgekeurd en overgemaakt voor advies aan de RvS

Waals uitvoeringsbesluit Tweede lezing

Het ontwerp van uitvoeringsbesluit (BWR) van het Waals decreet van 28 september 2023 betreffende het "bezoldigd personenvervoer over de weg met voertuigen met een kleine capaciteit" is in tweede lezing goedgekeurd door de Waalse regering. 

De tekst, die nog niet beschikbaar is, is voor advies naar de Raad van State gestuurd. De administratie zal binnenkort de tekst van het besluit - versie  tweede lezing, voorleggen aan GTL.

Ondertussen proberen bepaalde digitale platformen al in een aantal Waalse steden bedrijven aan te trekken om bij hen aan te sluiten.

Waals Decreet 28 september 2023 betreffende de diensten voor het vervoer van personen over de weg.pdf

Dit besluit treedt in werking op de datum vermeld in het uitvoeringsbesluit, dat nog niet definitief goedgekeurd is.

Top