GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

20/05/2020 - Nieuwe regels keuring van voertuigen voor individueel bezoldigd personenvervoer

Instellingen automobielinspectie krijgen nieuwe instructies voor keuring als gevolg van het decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer en het Uitvoeringsbesluit van 2019

De instructie hieronder  is vanaf 1 juni 2020 van toepassing en is een gevolg van de inwerkingtreding van het decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer van 29 maart 2019 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

Samengevat:

 • Er wordt in Vlaanderen bij de keuring geen onderscheid gemaakt tussen een voertuig met vergunning taxi (oud decreet), VVB (oud decreet)  of Invividueel bezoldigd personenvervoer.
 • Er wordt in Vlaanderen niet verder gecontroleerd op de aanwezigheid (of afwezigheid) van: een taxameter, een taxialarm, een taxilicht.
 • De periodiciteit van de keuring blijft 6 maanden
Instructie aan de erkende instellingen voor automobielinspectie betreffende de Keuring van voertuigen voor individueel bezoldigd personenvervoer (VO/MOW/INS.TK/2020-12)

 

Wettelijke basis

Deze instructie is gebaseerd op het Decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer van 29 maart 2019 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

Toepassingsgebied

Deze instructie is van toepassing op personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen die aangewend worden voor individueel bezoldigd personenvervoer (taxi) en de voertuigen die met bestuurder worden verhuurd.

Hoe herken ik een voertuig dat deel uitmaakt van het toepassingsgebied?

 • Ofwel begint de letterreeks van de kentekenplaat met TX of TL.
 • Ofwel vermeldt het kentekenbewijs de activiteit van individueel bezoldigd personenvervoer: individueel bezoldigd personenvervoer, verhuring met bestuurder, vergunde taxidienst, …
 • Ofwel deelt de klant mee dat het voertuig zal gebruikt worden voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Keuringsmodaliteiten

1)      Periodiciteit: zes maand

De voertuigen die deel uitmaken van het toepassingsgebied zijn aan de keuring onderworpen vóór de eerste in verkeerstelling of de datum van opnieuw in verkeer stellen en vervolgens om de zes maand.

2)      Toekennen “gebruik 59”

Vanaf toepassing van deze instructie wordt het “gebruik 59: ind. bezoldigd personenvervoer” toegekend aan elk voertuig dat deel uitmaakt van het toepassingsgebied.

Het “gebruik 61: verhuring met bestuurder” wordt niet meer toegekend. Indien het “gebruik 61” in het verleden aan een voertuig is toegekend, wordt dit gewijzigd in “gebruik 59”.

 

Opstarten en stoppen van activiteit Individueel bezoldigd personenvervoer

1)      Een klant bezit een voertuig met kentekenplaat TX of TL. Hij wenst zijn activiteit stop te zetten en het voertuig voor privédoeleinden te gebruiken. Wat moet hij doen?

 • De TX- of TL-kentekenplaat terugsturen naar de DIV via Bpost.
 • Na het bericht van schrapping, kan de verzekeraar de nodige stappen ondernemen om het voertuig opnieuw in te schrijven, aangezien er geen verandering van eigenaar is.
 • Het voertuig voorrijden om het gebruik en de geldigheidsdatum van het keuringsbewijs aan te passen. Controleer dat de specifieke uitrusting zoals de taximeter en lichtinstallatie op het dak, is verwijderd. Zoniet wordt de sanctiecode toegekend:

   9/C/2 PASSAGIERSVOERTUIGEN: BINNENINRICHTING: niet reglementair (708/2)

 • Het taxi-alarm is geen controlepunt.
 • Er zal een technische herkeuring worden aangerekend zonder wijziging van referentiedatum. De klant kan voor de herkeuring naar een keuringscentrum naar keuze gaan.
 • Aangezien er geen verandering van eigenaar is, zijn de regels voor het toekennen van een bonus van toepassing met de voorwaarden op het moment van de (destijdse) volledige keuring.

2)      Een voertuig ingeschreven onder normale kentekenplaat ondergaat een tweedehandskeuring of een periodieke keuring. De eigenaar beslist om het voertuig te gebruiken voor “individueel bezoldigd personenvervoer”. Wat moet de klant doen?

Algemene regel: Het voertuig moet voorgereden worden voor een nieuwe volledige technische keuring.

Maar, indien de beslissing wordt genomen binnen de zes maanden na de vorige volledige keuring dan zijn er twee mogelijkheden en dit onafhankelijk van het keuringscentrum waar de laatste keuring heeft plaatsgevonden:

 • Ofwel een administratieve herkeuring met uitreiking van een keuringsbewijs met geldigheidsduur van zes maanden vanaf de datum van de basiskeuring (geen wijziging van de referentiedatum).
 • Ofwel een volledige technische keuring met nieuwe geldigheidsdatum (nieuwe referentiedatum).

TOEPASSINGSDATUM

Deze instructie vervangt en vernietigt de instructie V3/43.12/2013-01. Deze instructie is van toepassing vanaf 01/06/2020.

 

INS.TK.2020-12 (keuring van voertuigen voor individueel bezoldigd personenvervoer).pdf

Top