GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

19/02/2024 - Financiële tussenkomst in opleidingen nieuwe chauffeurs

Opleiding op de werkvloer van nieuwe chauffeurs in de sector.

Opleiding op de werkvloer van nieuwe chauffeurs in de sector.

Opgelet: Om hiervan te genieten, moet u als werkgever eerst toetreden tot dit systeem!

Voordeel voor uw chauffeur die de opleiding op de werkvloer gevolgd heeft: De werkgever  betaalt eenmalige forfaitaire tussenkomst in kosten eigen aan de werkgever van  500 euro (prorata voor deeltijdse). Die tussenkomst wordt vervolgens aan de werkgever terugbetaald door het Sociaal Fonds.

Voordeel voor u als werkgever: U ontvangt een tussenkomst in de kosten voor organisatie van de opleiding van maximum 500 €/opgeleide chauffeur, zijnde 100€/dag voor maximum 5 dagen.

Voorwaarden 

- De werkgever organiseert effectief een opleiding. 

- Het opleidingsprogramma werd voorgelegd aan / en erkend door het Sociaal Fonds.

- De kandidaat-chauffeur was de afgelopen 5 jaar niet ingeschreven in het paritair comité als chauffeur voor de taxi- of verhuurdiensten. 

- De werkgever zet een medewerker als PETER in voor de opleidingen 

   Zie hier info over de opleiding Coach op de werkvloer. 

- 6 maand na zijn aanwerving is de nieuwe chauffeur nog steeds in dienst bij dezelfde werkgever. 

-  Bij naleving van de voorwaarden wordt het bedrag teruggestort door het Sociaal Fonds.

Meer info in de CAO vindt u hier terug!;

Hoe kan je als werkgever toetreden tot dit systeem?

U wil gebruik kunnen maken van deze tegemoetkomingen voor de kandidaat-chauffeurs en voor de werkgever?

1) U organiseert een opleiding voor uw nieuw aangeworven chauffeurs die nog niet in de sector gewerkt hebben. 

2) U beschikt  in het bedrijf een medewerker die de opleiding van “coach op de werkvloer” of “peterschapsopleiding” gevolgd heeft.

3) Dan stuurt u een overzicht van  het opleidingsplan/-programma (theoretisch deel en praktisch deel) dat aan de chauffeur gedurende zijn eerste werkdagen gegeven wordt,  door naar het Sociaal Fonds, naar reda.ghalmi@taxi-info.be  met de vraag om erkend te worden voor deze tussenkomsten.

4) Zodra uw opleiding erkend is, ontvangt u een login en wachtwoord voor melding vooraf van de opstart van de opleiding van een nieuwe chauffeur via MELDING OPLEIDING op de website van het Sociaal Fonds

5) Na 6 maand tewerkstelling va de betrokken chauffeur, betaalt u hem de vergoeding van 500 € (prorata voor een deeltijdse) en dan volgt u de instructies voor aanvraag van de (terug)betaling:

- Van de forfaitaire vergoeding van 500 € die u dan aan de chauffeur betaald heeft;

- Van de vergoeding voor u als werkgever, van 100 €/ opleidingsdag (voor maximum 5 dagen) per opgeleide chauffeur.

Daarvoor gebruikt u ons speciaal aanvraagformulier Aanvraagformulier voor de tussenkomsten in de opleidingskosten van nieuwe chauffeurs 


Top