GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

29/02/2024 - OV-Taxiritten zijn niet Chironplichtig

Neem wel enkele voorzorgen bij ritten van vervoer op maat (flexvervoer) die via de VIA-app doorgestuurd worden.

GTL werd gecontacteerd door verschillende leden die (willen) rijden voor opdrachten van vervoer op maat - flex-vervoer van De Lijn die door de VIA hoppincentrale drive app doorgestuurd worden. De vraag was of deze ritten moeten doorgestuurd worden naar de Chiron database? (Ritten uitgevoerd met een IBP-vergunning, dus Chiron-plichtig?). In welke mate moet elke opstap/uitstappen van een passagier, dit doorgegeven worden aan Chiron?

"Een nieuwe blik op de wet heeft geleid tot de volgende specifieke afspraken. Het is namelijk zo dat OV-ritten niet Chironplichtig zijn."

We kregen de uitleg hieronder van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken:

Voor voertuigen die exclusief als OV-taxi rijden

Deze voertuigen zijn niet verplicht om een aansluiting te hebben met Chiron. In theorie moeten de bestuurders dus enkel de nodige acties ondernemen met die VIA-app. Wel kan er bij een eventuele controle verwarring ontstaan omdat er een duidelijk onderscheid moet kunnen aangetoond worden tussen een rit als straattaxi of een rit als OV-taxi. Daarom wordt aangeraden om steeds (in digitale vorm) het contract met De Lijn bij zich te hebben om zo bij twijfel voldoende duiding te kunnen geven aan de controlerende agent. 

Voor voertuigen die verschillende vormen combineren

Dit zijn voertuigen die voor hun ritten als straat- en/of standplaatstaxi al reeds een Chironaansluiting nodig hebben. Wanneer er ritten als OV-taxi worden uitgevoerd, hoeft Chiron niet gebruikt te worden. Wel kan dit opnieuw onduidelijkheid creëren bij een controle. 

Om problemen bij controles te vermiden:

MOW raadt aan om, wanneer er een OV-rit wordt uitgevoerd, Chiron in het begin op te starten en wanneer de OV-rit beëindigd is opnieuw af te zetten. De prijs van de rit mag op nul euro geplaatst worden, en er kan in het ritbericht een link gemaakt te worden met het contract met De Lijn. 

Via de website van Chiron kan een exploitant een contract toevoegen en dit contract ook een contractnummer meegeven. Dit nummer kan worden toegevoegd aan het ritbericht. Zoals eerder vermeld is het dus niet verplicht om dit te doen, maar wel (sterk) aangeraden om verwarring weg te nemen.

Een API tussen de VIA-app en Chiron is bijgevolg niet efficiënt om te maken aangezien dit niet nodig is. 

Bron: Bericht van Afdeling Beleid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 29.02.2024

Top