GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

30/01/2024 - Nieuwe tarieven SABAM Taxi's en VVB sinds 01/01/2024

Vind hier: de nieuwe tarieven van Sabam en Unisono (auteursrechten, billijke vergoeding)

Opgelet : nieuwe tarieven sinds 1 januari 2024!.

Ter herinnering : Wie moet SABAM (auteursrechten) en wie moet (daarbovenop) ook billijke vergoeding betalen?

Er zijn 3 soorten rechten te betalen: SABAM, AUTEURSRECHTEN en BILLIJKE VERGOEDING (de laatste twee worden betaald via UNISONO

Kleinere taxi- of VVB-bedrijven moeten alleen SABAM  betalen en dit wordt dan per voertuig berekend:

  • Tarief audio (radio, CD speler, …) : €48,73 per voertuig per jaar 
  • Tarief audiovisueel (scherm, video, DVD, …) : € 76,60 per voertuig per jaar

Deze bedragen zijn exclusief 6% BTW en worden rechtstreeks geïnd door SABAM.

Aangifte: Klik hier voor de aangifte

Daarbovenop komt de betaling aan UNISONO: hier moeten alle grotere taxi- en VVB-bedrijven die minstens 9 voltijds-equivalenten in loondienst tewerkstellen, betalen.  Het gaat om nog bijkomende vergoedingen te betalen bovenop de gewone SABAM voor muziek op de werkvloer (auteursrechten en billijke vergoeding). Die inning wordt gedaan door UNISONO. 

 Zie hier de tabel en het UNISONO-tarief voor taxi's

De bijdrage aan UNISONO wordt berekend op basis van het aantal werkzame personen. De GTL heeft echter speciale regelgeving voor de taxi- en LVC-sector verkregen. In de sector zijn wij bevoegd om van het aantal FTE’s het aantal vergunde voertuigen af te trekken: Klik hier voor de UNISONO-verklaring (auteursrecht + billijke vergoeding).

Berekeningsmethode

Om de verschuldigde vergoeding te berekenen, wordt uitgegaan van het totaal aantal VTE’s op de sociale balans van het jaar n-1. Hiervan mag u het aantal vergunde voertuigen aftrekken. Zo bekomt u het gereduceerd aantal VTE’s, dat we gebruiken om de verschuldigde vergoeding te berekenen.

Als het gereduceerd aantal VTE’s lager is dan 9, hoeft u niets te betalen voor uw muziekgebruik op de werkvloer.

Bedraagt het gereduceerd aantal VTE’s 9 of meer? Dan zijn de tariefschalen van het algemeen tarief van toepassing.

Top