GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13/11/2023 - Geïnteresseerd in VOM - Flex op afroep? Nieuwe tender is gepubliceerd!

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn publiceerde op 27 oktober haar tender voor vervoer op maat- Flex op afroep.

De gevraagde diensten hebben betrekking op ritten die de gebruikers aanvragen aan de Hopppincentrale van V.V.M. De Lijn met name het Vervoer Op Maat (VOM) - Flexvervoer op afroep, dat uitgerold kan worden over gans Vlaanderen.

Momenteel is voorzien om dit uit te rollen in 2024 in een aantal vervoersgebieden (zie verder). Maar dit zal met de jaren nog veder evolueren.

Het VOM flex vervoer op afroep zal naast de andere vervoersnetten als mogelijke vervoersmodus ter beschikking gesteld worden in gans Vlaanderen indien een behoefte zich gaat voordoen.  

Het VOM Flex op Afroep zal gebruikt worden als versterking bovenop het reeds ingekochte “Flex vervoer 100 % beschikbaarheid” of waar de reizigersvraag laag is en enkel een VOM Flex op afroep wordt voorzien.

Link naar de aanbesteding: VOM flex op afroep -Kwalificatiestelsel.pdf

Bij de uitrol van basisbereikbaarheid op 6 januari 2024

  • Gent (momenteel een beperkte nood),
  • Antwerpen: 2 ledige invulling:
  1. Rolstoelvervoer in centrum van Antwerpenals voortzetting van de toegankelijkheidsgarantie voor het stadsnet van Antwerpen. Uiteraard moet het hier gaan om toegankelijke voertuigen indien de vraag zich stelt door de gebruiker.
  2. Ander vervoer Indien de 9 flexbussen die voor de regio voorzien zijn, volgeboekt zijn, is ‘flex op afroep’ nodig om te beantwoorden aan de bijkomende vraag). Qua Reizigersgebieden is VVR Antwerpen in 2 delen opgesplitst:
  • Antwerpen Linkeroever (Beveren en Zwijndrecht)
  • Antwerpen Rechteroever
  • Limburg: Ondersteuning voor de 35 voorziene flex bussen 100 % beschikbaar in de regio. Indien de 35 flexbussen die voor de regio voorzien zijn, volgeboekt zijn, dient dit ‘flex op afroep’ om te beantwoor- den aan de bijkomende vraag.
  • Brugge : nacht flex-vervoer gebied Zedelgem-Oostkamp -Damme op vrij- en zaterdagavond

Geplande invulling vanaf januari 2025

  • Regio Oostende: rit van station Oostende naar crematorium. 
  • Mogelijks in het vervoersregio De Kempen (noordelijk gedeelte).

De Lijn kan in functie van de uitrol van het flex op afroep informatiemomenten organiseren voor mogelijke in- schrijvers-uitvoerders om toelichting te geven omtrent de modaliteiten van het kwalificatiestelsel. De Lijn kan initiatie om dit te organiseren als er specifieke behoeftes hieromtrent geadresseerd worden via info- vom@delijn.be .

Summiere omschrijving van de werking

Het betreft het vervoersaanbod tussen haltes van het geregeld vervoer, uitgevoerd naar aanleiding van een concrete individuele vraag door de gebruiker en waarbij er dus geen vaste dienstregeling is.

Er is bijgevolg ook geen vast traject voorzien en geen bepaalde regelmaat of frequentie bepaald.

Het enige dat afgebakend is , is het tijdsblok waarbinnen de uitvoerder zijn beschikbaarheid kan opgeven.

Reizigers boeken hun rit via de Hoppincentrale.

Gekwalificeerde vervoerders kunnen ritopdrachten toegewezen krijgen op de ogenblikken dat deze voertuig(en) met name 3+1 en/of 8+1 en/of minimaal 3+1 toegankelijke voertuigen ter beschikking stellen.

De vervoerder kan zich beschikbaar stellen zowel kort voor de start van de amplitude tot 30 dagen voor het tijdstip van uitvoering van de dienst. De vervoerder is vrij zijn beschikbaarheid voor de vastgelegde tijdsblokken voor een vervoersgebied op te geven in het VOC (Via Operations Center).

Individuele ritopdrachten worden toegewezen aan op dat moment beschikbare voertuigen op basis van een algoritme van het digitaal platform beheerd door de centrale (Via).

Het algoritme houdt rekening met de gestelde vervoersbehoeftes (oa. toegankelijkheid, beschikbaarheid van het voertuig, nabijheid van het voertuig, gevraagde aansluiting,…).

Een voertuig dient een ritopdracht op dat moment te accepteren of bij uitzondering te weigeren.

VERGOEDING VAN DE UITGEVOERDE RITTEN

De vervoerder krijgt enkel een vergoeding voor de ritopdracht die hij uitvoert. De vergoedingssystematiek is vastgelegd als volgt:

Startvergoeding (inclusief ledige kilometers, wachttijd en 6 km beladen)

20€/rit


2 € / extra beladen kilometer

Toegankelijk op vraag van de reiziger

10 € toeslag/ritVoorziene toeslagen

Toeslagen zon -en feestdagen

Startvergoeding 30€/rit ipv 20 €/rit en 3 €/extra beladen kilometer

Toeslag nacht (20-6 uur)

8 € toeslag/rit

    (tarieven worden jaarlijks geïndexeerd vanaf 1 januari 2025).

INNING REIZIGERSBIJDRAGE

Een reizigersbijdrage wordt in het voertuig voldaan per debet-als kredietkaart alsook met smartphone payment.

COMMUNICATIE

De vervoerder voorziet een smartphone om de Via Chauffeursapplicatie te kunnen gebruiken in elk voertuig om communicatie mogelijk te maken (berichten en opdrachten aan de chauffeur), realtime info te ontvangen, voertuigpositie te kunnen volgen vanuit de Hoppincentrale.


Top