GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

22/03/2024 - Nieuwe opleidingsverplichtingen voor jouw personeel

Registratie van gevolgde opleidingen vanaf 1 april. En voor bedrijven vanaf 20 werknemers: opleidingsplan op te stellen voor 31/03.

Herinnering aan de werkgevers, die twintig of meer werknemers tewerkstellen om vóór 31 maart een opleidingsplan op te stellen voor hun werknemers. Het plan moet minimaal formele en informele opleidingen bevatten, en uitleggen op welke wijze het bijdraagt aan de investeringen in opleiding.

De federale regering heeft vanaf 2024 aan werkgevers nieuwe verplichtingen opgelegd  in verband met de opleidingen aan hun personeel:

 • Vanaf 1 april zal elke werkgever de opleiding die het personeel volgt, moeten registreren.
 • Daarnaast moeten grotere werkgevers (vanaf 10 werknemers) rekening houden met het individuele opleidingsrecht uit de arbeidsdeal. Het individuele opleidingsrecht is een minimumaantal opleidingsdagen waarop elke werknemer recht heeft.
 • Werkgevers met minstens 20 werknemers moeten jaarlijks tegen 31 maart een opleidingsplan opstellen.
 1. Registratie van gevolgde opleidingen

Elke werkgever, ongeacht het aantal werknemers, moet vanaf 1 april de opleidingen die het personeel volgt, en zijn recht op opleidingen registreren in een online tool (de ‘federal learning account’). Het maakt daarbij niet uit of het om formele opleidingen (een groep krijgt les van een interne of externe lesgever, zoals opleidingen van een sociaal fonds) of informele opleidingen (bv. ‘on the job-training’ waarbij een ervaren collega meeloopt met een minder ervaren collega, conferenties en studiedagen of andere vergaderingen of bijeenkomsten waar informatie verspreid wordt) gaat. 

Lees meer over de Federal Learning Account in het document hierbij

 1. Individueel opleidingsrecht

Naast deze registratieplicht, bestaat een individueel opleidingsrecht voor elke werknemer. Maar hoe dat recht er uit ziet hangt af van het aantal werknemers in de onderneming (en de sector waarin je actief bent). In de taxisector (onder TAXI-CAO of VVB-CAO): CAO van 19 oktober 2023 betreffende het opleidingsrecht van de werknemers onder Taxi- of VVB-CAO

 • Heb je minder dan 10 werknemers, dan is er geen individueel opleidingsrecht per werknemer.
 • Heb je 10 – 19 werknemers, dan moet je minstens één opleidingsdag per werknemer voorzien.
 • Vanaf 20 werknemers geldt het volgende groeipad: 
  • 2 dagen voor een voltijdse werknemer in 2023 en in 2024
  • 3 dagen voor een voltijdse werknemer in 2025 en in 2026
  • 4 dagen voor een voltijdse werknemer vanaf 2027
  • 5 dagen voor een voltijdse werknemer vanaf 2030.

Concreet:

 • Voor het berekenen van de drempels van 10 of 20 werknemers wordt alleen rekening gehouden met de werknemers die aan de RSZ zijn onderworpen. Flexijobbers bv. zijn niet onderworpen, jobstudenten zijn niet onderworpen voor de eerste 600 uur per jaar , …
 • Elke werknemer, ongeacht zijn statuut, tewerkgesteld bij een werkgever met minstens 10 werknemers beschikt over een individueel opleidingsrecht van (1 tot 5 dagen bij voltijdse tewerkstelling gedurende het volledige kalenderjaar). Dus ook jobstudenten, flexijobbers, … beschikken over een individueel opleidingsrecht. De enige uitzondering zijn verenigingswerkers.
 • Voor werknemers die deeltijds werken of die in de loop van het jaar in dienst of uit dienst gaan geldt een pro rata berekening. In de taxisector in 2025 geldt voor bedrijven vanaf 20 werknemers een individueel opleidingsrecht van 3 dagen, dan heeft een werknemer die halftijds werkt recht op 1,5 dagen opleidingen.
 • Niet gebruikte dagen zijn overdraagbaar naar de volgende jaren. Bij een ontslag moet je de werknemer de mogelijkheid bieden opleidingen te volgen voor openstaande dagen (bv. een opleiding met financiële steun van het sociaal fonds).
 • Bij uitzendarbeid is de juridische werkgever (het uitzendkantoor) verantwoordelijk voor de berekening van het individueel opleidingsrecht en de registratie van de gevolgde opleidingen. Maar het uitzendkantoor zal die informatie wel opvragen bij de ‘gebruiker’.
 1. Opleidingsplan

Tot slot, naast de registratie van gevolgde opleidingen en het individueel opleidingsrecht, moet je als werkgever jaarlijks tegen 31 maart een opleidingsplan opstellen. 

Hoe je zo'n opleidingsplan best opstelt, kan je vragen aan jouw sociaal secretariaat (of ook bijvoorbeeld lezen in het document; Bron: Liantis)

Je kan ook modellen terugvinden online, zoals bijvoorbeeld voor het paritair Comité 200 (bedienden): Registratie van een opleidingsplan (sfonds200.be). Let er wel op dat die modellen enkel correct zijn voor de bedienden van dat specifieke paritaire comité. Voor de arbeiders van de taxisector bestaat geen officieel model van opleidingsplan

 1. Meer informatie

Meer informatie over de opleidingsverplichtingen vind je op de website van de FOD WASO.

We verwijzen ook graag naar onze nieuwsbrieven van het Sociaal Fonds Taxi en VVB:

26/02/2024:Terugbetaling Permanente Vorming
19/02/2024 Financiële tussenkomst in taalopleiding of taalexamen
07/03/2024 Laatste kans voor Taxichauffeurs| Inschrijving Taalopleiding
19/02/2024 Financiële tussenkomst in opleidingen nieuwe chauffeurs
18/02/2024 Opleiding Coach op de werkvloer


Top