GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

06/03/2024 - Stad Gent verplicht zero-emissie voor standplaatsmachtigingen

Waarom krijgt een hybride voertuig met 5 zitplaatsen, ecoscore 76, geen standplaatsmachtiging in Gent?

Op dit moment is het in Gent niet mogelijk om extra standplaatsmachtigingen te vragen, zelfs niet voor een elektrische wagen, daar moeten de bestaande standplaatsvergunningen voor gebruikt worden. En voor elke wagen die je moet vervangen  kan de standplaatsmachtiging slechts behouden worden als er een zero-emissievoertuig in de plaats komt, zoniet wordt de machtiging geschrapt. 

Het maakt niet uit of de nieuwe wagen een goede ecoscore heeft zoals opgelegd wordt in het Vlaams decreet; geen zero-emisie= geen standplaatstaxivergunning.

Wat zegt het Vlaams decreet:

Art.13. § 1. De gemeente kan het aantal machtigingen voor standplaatsen op de openbare weg op haar grondgebied beperken.
De wegbeheerder zorgt voor voldoende en geschikte standplaatsen op de gemeente- en gewestwegen, in verhouding tot het aantal machtigingen die uitgereikt zijn aan voertuigen die mogen gebruikmaken van standplaatsen op de openbare weg.”

Maar dat wordt wel op een zeer straffe manier toegepast in Gent... de standplaatstaxis worden specifiek geviseerd. Of wil Gent straks alleen nog taxi's die door tussenpersonen (de welbekende digitale taxi-apps) aangeboden worden?Top