GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

04/02/2024 - Gerechtelijke procedure taxibedijven ivm gebrek aan compensaties tijdens de COVID-crisis.

Advocaten van de taxibedrijven hebben de zaak gepleit op de zitting van vrijdag 2 februari.

We houden u graag op de hoogte van de gerechtelijke procedure die in juli 2021 gestart werd door ongeveer 70 Taxi-/ VVB-bedrijven stegen de federale overheid en de gewesten om  schadevergoedingen te eisen voor de verliezen die zij geleden hebben als gevolg van de lockdowns en het gebrek aan voldoende compensaties tijdens de COVID-19 crisis..

De advocaten hebben de 70 partijen van de taxisector op de zitting van vrijdag 2 februari vertegenwoordigd.

Alle advocaten van de tegenpartijen (de Belgische Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) waren aanwezig.

Onze/Uw advocaten hebben de zaak gepleit in overeenstemming met de conclusies, evenals met de documenten die van meerdere bedrijven hadden ontvangen (jaarrekeningen, statistieken van de sector, verlies van werk, enz.).

Kort samengevat werden de volgende punten benadrukt:

  • De grote moeilijkheden die de taxisector ondervond tijdens de crisis;
  • Het feit dat de sector niet voldoende steun kreeg omdat deze beschouwd werd als een "essentiële dienst". Hierdoor kreeg de sector minder steun dan andere sectoren. De overheid ging er ten onrechte van uit dat taxi's normaal konden werken (wat niet het geval was, aangezien bijna alles gesloten was); en 
  • Discriminatie met betrekking tot de compensatiepremie.

De tegenpartijen (met name de Belgische staat) wezen op de talrijke rechterlijke uitspraken waarbij schadeclaims in andere sectoren (zoals de horeca) werden afgewezen. 

In dit verband benadrukten de Belgische Staat en het Vlaamse Gewest ook een recent vonnis waarin de afzonderlijk ingediende vordering door een taxibedrijf, helaas werd afgewezen.

We houden u in de komende weken of maanden nog op de hoogte van de uitkomst van deze zaak.

Top