GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

28/11/2023 - Uniformvergoeding 2023

Het Sociaal Fonds betaalt op half december 2023  de uniformvergoedingen aan de rechthebbende arbeiders uit de sector.

Om recht te hebben op de kledijvergoeding moet de arbeider als voltijdse minstens 200 dagen  gepresteerd hebben in de referteperiode  (tweede halfjaar 2022 +eerste halfjaar 2023). Voor deeltijdse arbeiders wordt de eis van 200 dagen alsook het bedrag van de vergoeding, a prorata berekend in functie van hun uurrooster in de referteperiode.

De betrokken arbeiders zullen de vergoeding rechtstreeks op hun bankrekening gestort krijgen. De werkgever moet zelf niet doen.

Het Sociaal Fonds kent reeds het bankrekeningnummer van de arbeiders die voorgaande jaren of jaar  een kledijvergoeding ontvingen. 

De arbeiders die voor de eerste maal recht hebben op de vergoeding, hebben van het Sociaal Fonds een brief gekregen met de vraag hun rekeningnummer te bezorgen.

Meer info over de toekenningsvoorwaarden van de uniformvergoeding, vindt u hier.

Top