GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

18/01/2024 - Anciënniteitsvergoeding Taxichauffeurs

Zoals elk jaar dienen de werkgevers in januari aan taxichauffeurs (onder taxi-CAO),  een anciënniteitsvergoeding te betalen.

We herinneren u eraan dat de werkgevers in januari anciënniteitsvergoedingen aan hun taxichauffeurs (onder taxi-CAO) moeten betalen.

Toekenningsvoorwaarden:

  • De chauffeur kan 200 arbeids- en/of gelijkgestelde dagen  voor het voorbije jaar bewijzen. De lijst van de gelijkgestelde dagen / gelijkgestelde periodes vindt u in het volgende  dit pdf-documentNoteer dat ook de dagen voor onderbreking wegens tijdskrediet of tijdelijke werkloosheid tot de gelijkgestelde dagen behoren.
  • De taxichauffeur was nog steeds in dienst op 31 december van het voorgaande jaar.

Bedrag anciënniteitspremie:  De percentages op de jaarlijkse recette (excl. BTW) per aantal jaren anciënniteit zijn als volgt:

  • 0,50 % na 3 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 1,00 % na 5 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 1,50 % na 10 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 2,00 % na 15 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 2,50 % na 20 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming

Voor informatie over de betalingsmodaliteiten, raadpleeg de CAO >>>>>>

Voor praktische voorbeelden van de berekening van de anciënniteitsvergoeding, Klik hier

Top