GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

27/11/2023 - Toekenning koopkrachtpremie mogelijk tot eind december 2023

Werkgevers hebben de mogelijkheid om de premie tot 3 maanden later te betalen.


We verwijzen naar onze nieuwsbrief van 20 oktober over de koopkrachtpremie die in 2023 moet betaald worden  door werkgevers die in 2022 een (uitzonderlijk) hoge winst gemaakt hebben.

Zie verder ook onze CAO over de koopkrachtpremie 2023 die op 19/9/2023 ondertekend werd.

Omdat de deadline voor de toekenning van de koopkrachtpremie (31/12/2023) dichterbij komt en sommige andere sectoren nog geen sectorakkoord bereikt hebben, is er een akkoord tussen sociale partners om de uitreiking ervan met 3 maanden te verlengen tot 31/3/2024. Opgelet: in ieder geval moet de bijzondere bijdrage op de KK-premie in het 4e kwartaal 2023 geboekt worden.

Dit akkoord  tussen de sociale partners over de vertraagde uitreiking van de KK premie moet nog in wetgeving omgezet worden.

Top