GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

14/11/2023 - Actiedag in gemeenschappelijk vakbondsfront op 13 december 2023

Deelname kan leiden tot afwezigheid van werknemers

De GTL werd door de vakbondsorganisaties op de hoogte gebracht van een actiedag in gemeenschappelijk vakbondsfront organiseren, op 13 december 2023.

Deze actie zal in heel wat bedrijven aanleiding geven tot afwezigheden van werknemers die deelnemen aan de actie. De dag van 13 december 2023 zal beschouwd worden als een stakingsdag en zal als dusdanig erkend worden voor de werknemers die van het werk afwezig zullen zijn om aan deze actie deel te nemen en die dus loonverlies zullen lijden.

De werknemers die in ploegendienst werken en die op 12 december ‘s avonds beginnen werken en van wie de ploegendienst in de nacht van 13 op 14 december eindigt, zullen eveneens gedekt zijn.

Top