GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

11/04/2024 - Voorschotten op loon in cash blijven nog toegestaan (TAXI)

Contante betaling voorschotten op het loon van TAXI-chauffeurs is onder voorwaarden toegestaan. Chauffeurs onder VVB-CAO komen niet in aanmerking

Het paritair subcomité voor de taxis verlengde dit voor de jaren 2023-2024, via ondertekening van CAO van 21 maart 2024 betreffende de contante betaling van voorschotten op het loon.

Zij is alleen van toepassing op taxichauffeurs die ingeschreven zijn onder de taxi-cao.

Voor deze CAO werd de algemeen verbindend verklaring gevraagd.

Aanvraag:

De taxichauffeurs mogen dergelijke loonvoorschotten in cash vragen aan hun werkgever.

Plafond:

Het bedrag van deze voorchotten in cash wordt per maandbeperkt:

* Tot 20 % van de recette van de werknemer

En

* Tot maximum van 310 € per maand.

Beoordeling: 

Het is aan elke werkgever om:

  • Het uitzonderlijk karakter te beoordelen.
  • Het individueel toegestane bedrag te beoordelen.

Procedure:

Verplicht gebruik van een uniform uitbetalingsdocument 


Dit document wordt in twee exemplaren opgesteld, waarvan één exemplaar overgemaakt wordt aan de werknemer

Top