GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

02/02/2017 - Teruggave accijnzen professionele diesel

Het terugbetaalde bedrag per liter is verviervuldigd sinds 2011 !

Wie kan de terugbetaling vragen en hoe moet dit ?

Praktische informatie voor terugbetalingsaanvragen

Wie kan de terugbetaling vragen? 

- bezoldigd vervoer van personen met motorvoertuigen die een taxidienst verzekeren;

- bezoldigd vervoer van personen met motorvoertuigen die een dienst voor het verhuren met chauffeurs uitmaken voor zover dit gebeurt met voertuigen die aangepast zijn voor het vervoeren van gehandicapte personen

Aanvraag vergunning :

Indien u in het verleden nog niet de terugbetalingsaanvragen heeft gedaan: om van de bijzondere accijns vrijgesteld te worden, moet u eerst beschikken over een VERGUNNING ENERGIEPRODUCTEN EN ELEKTRICITEIT (zie op het portaal www.myminfin.be, het formulier onder ENERELEC : Energieproducten en elektriciteit: “Aanvraagformulier voor een vergunning energieproducten en elektriciteit andere dan onder de schorsingsregeling inzake accijzen..

Via dit document kan u een vergunningsnummer verkrijgen, dat u telkens zal moeten melden wanneer u de aangifteformulieren voor de aanvragen tot terugbetaling wil indienen.

U vindt meer uitleg in de Verklarende nota voor de aanvraag voor een vergunning energieproducten.

Vervolgens kan u de aanvraag tot terugbetaling indienen.

Procedure voor de aanvraag van de terugbetaling :

- Indien u het op papier wenst te doen : U vindt de benodigde documenten op de officiële website www.myminfin.be – Vervolgens gaat u naar “interactieve diensten” en daar vult u onder 'Thema" het thema: “accijnzen” in.  Daar kan u dan het formulier dat u moet gebruiken, downloaden onder "DIESEL : Professionele diesel"

Ofwel via deze link

 - Ofwel via "PDIE" de online applicatie voor professionele diesel. Dankzij deze online applicatie kan u de aangiftes voor de terugbetaling van accijnzen voor professionele diesel online indienen en consulteren. Voor bedrijven die dit niet wensen te gebruiken, blijft de papieren procedure in parallel bestaan.

Om toegang te krijgen tot de applicatie moet u in het systeem "Rollenbeheer" van FedICT uw gebruikers het profiel 'Professionele diesel' toekennen. De rol 'Professionele diesel' kan toegekend worden door de toegangsbeheerder binnen een bedrijf.

Meer informatie vindt u in deze handleiding.

De aanvragen kan u pas indienen na het einde van de maanden (veel bedrijven dienen de aangifte 1 maal per kwartaal in).

Noteer verder nog dat bijlagen :

DIESEL B : "Professionele diesel kader B – Eindgebruiker met een private pomp"

en DIESEL-A : "Vrijstelling van de verhoging van de bijzondere accijns na 1 februari 2004 - Kader A – Taxi’s – Bezoldigd vervoer"

niet meer dienen toegevoegd te worden bij uw aangifte.

Hoeveel wordt er terugbetaald ?

Het bedrag dat voor beroepsvervoer terugbetaald wordt, bedraagt momenteel (vanaf 14/01/2017) € 0,1605101 per liter (dit is het fameuze "cliquet" of kliksysteem). Het effectieve bedrag verschijnt bij het invullen van het formulier.

Evolutie van het bedrag van dit cliquet sinds 2011:

 Grafiek teruggave diesel 2011-2017

 Wetgeving : alle details terug te vinden op onze website

 

 

Top