GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13/09/2021 - Loonindexering Garagepersoneel Taxi en VVB per 1 september 2021

Op 1 september 2021 worden de lonen van het garagepersoneel van taxibedrijven, VVB-bedrijven en bedrijven IBP geïndexeerd met 2%.

Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen voor het garagepersoneel in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/09/2021:

Categorie

Minimumuurloon 1/03/2020

Minimumuurloon 1/09/2021

Hulparbeider

€ 11,1779

€ 11,4015

Geschoolde arbeider - 3e categ.

€ 11,8685

€ 12,1059

Geschoolde arbeider - 2e categ.

€ 13,0492

€ 13,3102

Geschoolde arbeider - 1e categ.

€ 13,7435

€ 14,0184

Buiten categorie

€ 14,6681

€ 14,9615

Top