GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

09/12/2021 - Brusselse regering akkoord over tijdelijke oplossing voor Uber-chauffeurs

Grotere Brusselse taxihervorming zou er volgend jaar komen

Taxiplan Brussel - Brusselse regering akkoord over tijdelijke oplossing voor Uber-chauffeurs

BRUSSEL 09/12 14:47 (BELGA) 
De Brusselse regering heeft donderdag een tijdelijke oplossing goedgekeurd waardoor de Brusselse VVB-chauffeurs (voornamelijk de Uber-chauffeurs maar ook chauffeurs van Heetch) hun taxidiensten onder strikt gedefinieerde voorwaarden kunnen hervatten. De regeling zal lopen tot de ordonnantie over de hervorming van de taxisector van kracht wordt.

De tijdelijke oplossing maakt het mogelijk dat de uitbaters-chauffeurs van de sector van het verhuur van voertuigen met chauffeur (VVB), die door een beslissing van het Brussels hof van beroep geen toegang meer hadden tot het UberX-platform, hun werk in het Brussels Gewest kunnen hervatten binnen een juridisch kader. 

Zo moeten de chauffeurs bewijzen dat ze deze activiteit gemiddeld 20 uur per week uitoefenen. Dit moet een oplossing bieden voor de chauffeurs die voornamelijk hiervan afhangen voor hun inkomen.

De chauffeurs mogen enkel ritten uitvoeren die vooraf via een platform werden besteld. Het oppikken van klanten, parkeren op de openbare weg of op een taxiplaats zijn verboden. Ook mogen ze de voorbehouden rijstroken (voor bus en taxi) niet gebruiken.

De platformen kunnen voor het Brussels Gewest een tijdelijke erkenning krijgen indien ze een vestigingseenheid in België hebben die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Ze moeten Brussel Mobiliteit ook informatie verstrekken over de chauffeurs, de exploitanten en de algemene voorwaarden in verband met de aansluiting bij het platform. De chauffeurs mogen overigens niet verplicht worden om zich maar bij één enkel platform aan te sluiten. 

Indien de platformen die erkenningsvoorwaarden niet naleven, kan de minister-president hun erkenning binnen een termijn van tien dagen intrekken.

De regering wil hiermee een oplossing voorstellen,  voor de Uber-chauffeurs die getroffen worden door de beslissing van Uber om het platform stil te leggen in Brussel. 

Of dit voorstel de gerechtelijke uitspraken van dit jaar en de voorbije jaren over dit elektronische platform respecteert, is de vraag.

Volgens de Brusselse regering moet deze tijdelijke oplossing het  pad effenen voor de toekomstige ordonnantie over een grondige taxihervorming, die "een volwaardig uniek statuut voor het beroep zal vaststellen". 

Er is ook een nieuw "opleidingsbesluit" dat de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van chauffeur gelijkschakelt en dat volgende maand van kracht wordt.

GTL wacht op de teksten om zich over deze tijdelijke oplossing voor de Uberchauffeurs uit te spreken. 

  • Er zijn nog veel onduidelijkheden en twijfels: wat zal de controle zijn op het werk van de Uber-chauffeurs? 
  • Ondertussen wordt het ongelijk speelveld tussen de gereglementeerde taxidiensten en de vrije Uberdiensten voor 6 maanden verlengd.
  • Voor de Brusselse taxichauffeurs is dit hoe dan ook een kaakslag: de wetgevende macht redt Uber en co Brusselse na 2 veroordelingen (in hoger beroep) van het platform.

De tekst wordt deze vrijdag ter stemming voorgelegd in het Brussels Parlement.

Grotere Brusselse taxihervorming zou er volgend jaar komen

Wat de grotere taxihervorming betreft die er in de loop van volgend jaar moet komen, is het nog moeilijk om ons uit te spreken. De ontwerpteksten worden nog grondig onderzocht door een advocatenkantoor voor GTL en de Brusselse taxiverenigingen.

Bron: Belga, met aanvullingen van GTL

Top