GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

30/03/2023 - GTL standpunten ten aanzien van de Euro 7-norm

De Europese Commissie heeft plannen over een nieuwe Euro 7-norm

De Europese Commissie heeft plannen over een nieuwe Euro 7-norm. Deze norm gaat over alle bestaande technologieën. Dus over de verbrandingsmotor (ICE) én batterij-elektrisch en de brandstofcel. Maar ook de uitstoot door banden en remmen (fijnstof) worden genormeerd.

De introductie van de norm heeft ook gevolgen voor de taxisector. Samen met de IRU bepleit GTL het volgende: 

  • De norm moet zo worden vormgegeven dat ondernemers niet gedwongen worden om te kiezen voor een specifieke oplossing. Batterij-elektrisch, waterstof en verbrandingsmotoren op synthetische brandstof moeten allemaal een plek krijgen in de norm.
  • De norm moet ruimte bieden om het juiste evenwicht te vinden tussen extra milieuvoordelen en de kosten ervan. Er moet in het begin (en voor de invoering van verplichtingen) toegang zijn tot stimuleringsregelingen om de acceptatie van de Euro 7-normen te versnellen.
  • De Euro 7-norm moet duidelijk zijn over hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld tussen voertuig-, rem- en bandenfabrikanten.
  • In de norm moet sprake zijn van de juiste balans tussen milieuprestaties en verkeersveiligheid. Strengere normen voor verontreinigende stoffen voor banden en remmen mogen de verkeersveiligheid niet ondermijnen.
  • De norm moet een realistische startdatum krijgen. We roepen op tot de introductie van Euro 7-normen volgens een tijdschema dat voldoende tijd geeft om nieuwe technologieën te ontwikkelen.

De internationale koepel voor het wegvervoer (IRU) volgt dit op Europees niveau op, GTL is lid van IRU.

Top