GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

27/04/2023 - EU-lidstaten keuren nieuw emissiehandelssysteem voor wegvervoer goed

Vanaf 2027 moeten brandstofleveranciers uitstootrechten aankopen en inleveren in verhouding tot emissies.

De Raad van de EU heeft gisteren een nieuw emissiehandelssysteem voor het wegvervoer (ETS II) aangenomen. Het systeem zal van toepassing zijn op brandstofleveringen voor wegvervoer vanaf 2027, tenzij uitzonderlijk hoge olie- en gasprijzen  vastgesteld worden.

Vanaf dan zullen de  brandstofleveranciers uitstootrechten moeten aankopen en inleveren in verhouding tot de emissies van de door hen verkochte hoeveelheden brandstof. Met de nieuwe regeling  zal de brandstofprijs verder verhogen. Het doorrekenen van die CO2-kost moet de consumenten ertoe aanzetten bewuster om te gaan met hun energie- en brandstofverbruik.

We kunnen toejuichen dat het in pas in 2027 zal starten - dus niet in 2024, zoals aanvankelijk gevraagd werd in het Europees Parlement, noch in 2025 en 2026, zoals eerst voorgesteld werd door de Europese Commissie.
GTL vraagt om de heffingen op CO2-emissies op een zo efficiënt mogelijke manier toe te passen en de fondsen zoveel mogelijk te besteden aan de noodzakelijke investeringen en steunmaatregelen voor de vergroening van de sector de sector.
Er is een belangrijke nood aan voldoende laad- en tankinfrastructuur  om binnen enkele jaren een substantiële overgang naar zero-emissie te kunnen verwezenlijken.

Top