GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

08/09/2023 - Oproep voor innovatieve projecten rond laadinfrastructuur

Mobiele laadsystemen, Koppeling laadinfrastructuur met lokaal geproduceerde elektriciteit, bv. via zonnepanelen, publiek toegankelijke laadinfra, enz...

Omdat het door de verstedelijking in Vlaanderen niet altijd eenvoudig is om een gewone publieke laadpaal bij een publieke parking te plaatsen, wordt er gezocht naar 'slimme' laadoplossingen op bepaalde locaties, in straten of wijken.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters trekt via het klimaatfonds twee miljoen euro uit voor een projectoproep voor innovatieve projecten rond laadinfrastructuur. Het doel is om de drempel om te investeren te helpen verlagen. Indieners maken aanspraak op een financiële tussenkomst van 40 % vanuit Vlaanderen, met een maximum van € 300.000 per project. De projecten moeten binnen de twee jaar gerealiseerd worden. (Belga)

Enkel projecten die gerealiseerd worden in het Vlaamse Gewest na de sluiting van de oproep komen in aanmerking. 

Gemaakte kosten en gedane betalingen van vóór de kennisgeving van de selectie kunnen op geen enkele manier in rekening worden gebracht. Voorbereidende stappen, zoals het aanvragen van een vergunning of toestemming, kunnen wel al gezet worden.

De projecten hebben een maximale looptijd van 2 jaar, te rekenen vanaf de kennisgeving van de selectie van het project.

Het projectvoorstel moet betrekking hebben op 1 van de voorgestelde 5 thema’s, waaronder:

Het gaat om laadsystemen voor elektrische voertuigen die niet verankerd zijn op een locatie. De plaatsing van laadpalen komt dus niet in aanmerking. Het kan gaan over alle soorten mobiele laadsystemen, ongeacht waar of voor welk soort voertuig ze worden ingezet.

De focus bij deze laadsystemen ligt op de koppeling met lokaal geproduceerde elektriciteit, bv. via zonnepanelen. Het kan hierbij zowel gaan over laadinfrastructuur op het openbare domein als het private domein.

U kunt geen projecten indienen op bedrijfsparkings (o.m. bedoeld voor het parkeren van de voertuigen van de eigen werknemers). De laadinfrastructuur zelf kan een publiek of een privaat karakter hebben.

Laadsystemen op bedrijfsparkings zijn uitgesloten. 

Aanvragen kunnen hier ingediend worden tot en met 23 oktober 2023 

Top