GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

15/09/2023 - Protocolakkoord Taxi en verhuur van voertuigen met chauffeur-13/9/2023

De sociale partners ondertekenden dinsdag een sociaal lakkoord voor de jaren 2023-2024

Vertegenwoordigers van de werknemers (ABVV-BTB, ACV-Transcom, ACLVB) en (GTL) ondertekenden volgend onderstaand sociaal akkoord, dat voldoet aan het Koninklijk Besluit van 13 mei 2023 dat de loonnorm voor de periode 2023 en 2024 vastlegt (0%).

Merk op dat een aantal maatregelen dit jaar al voor dit jaar van kracht zullen zij (met name de koopkrachtpremie).

KOOPKRACHT

Ecocheque aan €250

Bedrag ecocheque: wordt vanaf heden € 250 (betaalbaar vanaf  januari 2024).

De stijging (vorige jaren was het € 100) wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de afschaffing van de geschenkcheque ter waarde van € 35 voor Nieuwjaar (wat een vereenvoudiging is voor werkgevers).

Eenmalige koopkrachtpremie 

Er wordt een koopkrachtpremie toegekend voor de ondernemingen die een (uitzonderlijk) hoge winst hebben geboekt in 2022.

  • Hoge winst: verhouding operationele bedrijfswinst (code 9901) op balanstotaal in 2022 is minstens 1,25x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021
  • Uitzonderlijk hoge winst: de verhouding operationele bedrijfswinst op balanstotaal in 2022 is minstens 2x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2022
  • de operationele bedrijfswinst in 2022 (code 9901) maakt minstens 5% uit van het balanstotaal in 2022.

Indien deze verhouding minstens 1,25 bedraagt, wordt een koopkrachtpremie van 125 EUR toegekend. 

Indien deze verhouding minstens 1,5 bedraagt, wordt een koopkrachtpremie van 250 EUR toegekend. 

Indien deze verhouding minstens 2 bedraagt, wordt een koopkrachtpremie van 375 EUR toegekend.

Wij adviseren werkgevers die aan deze subsidievoorwaarden voldoen, de premie nog niet aan hun medewerkers toe te kennen en te wachten op de sectorale cao die binnenkort uitvoering zal geven aan het protocolakkoord.

Jaarlijkse indexering van uitkeringen/sociale vergoedingen(telkens op 1/1)

Het gaat om verschillende vergoedingen: kledijvergoeding, aanvullende uitkeringen bij economische werkloosheid en ziekte, vergoeding voor definitieve terugtrekking van de medische schifting, overlijdensvergoeding, afscheidsvergoeding, enz

CAO vorming

Voortaan geldt een individueel opleidingsrecht (wordt opgelegd door de arbeidsdeal). 

In de taxi- en VVB-sector geldt dit recht niet in ondernemingen met minder dan 10 werknemers.

Ondernemingen met meer dan 10 en minder dan 20 werknemers (VTE), individueel recht op 1 dag per voltijdse werknemer.

In ondernemingen met 20 of meer werknemers, groeitraject voor het individuele recht op opleiding:

  • 2023 : 2 dagen
  • 2025 : 3 dagen
  • 2027 : 4 dagen 
  • 2030 : 5 dagen

Verlenging van bestaande cao's: SWT, eindeloopbaanbanen en tijdskrediet; maatregelen ten gunste van de risicogroepen onder de werknemers.

Ontwikkeling van campagnes: 

Het sociaal fonds zal een campagne opzetten om de werkgelegenheid van vrouwen in de sector te bevorderen, evenals een campagne tegen geweld en discriminatie in de sector.

Dit protocolakkoord wordt momenteel omgezet in collectieve arbeidsovereenkomsten per thema. Dan heeft u het detail voor de toepassing  van elke maatregel. U zal die cao's binnenkort nog van ons ontvangen.

Integrale tekst protocolakkoord

Top