GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

02/10/2023 - De spilindex werd eind september niet overschreden

Geen loonindexeringen Taxi (noch VVB) deze maand

Taxi: De spilindex werd eind september niet overschreden, in tegenstelling tot wat het Federaal planbureau had voorspeld.  Dat wil zeggen dat het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van taxichauffeurs op 1 oktober niet verhoogd is.

De vorige keer dat de spilindex werd overschreden was in november 2022, het GGMMI werd toen met 2% verhoogd op 1 december 2022.

Ook de lonen onder VVB-CAO alsook die van het garagepersoneel ondergaan geen verhoging. De laatste loonindexering was voor deze categorieën op 1 januari 2023.

Top